Najnowsze wydarzenia

« Powrót

Konserwacja unikatowych egipskich tkanin w Muzeum Archeologicznym w Krakowie

W grudniu 2019 roku w Muzeum Archeologicznym w Krakowie zakończono konserwację trzech zabytkowych tkanin (kaftana oraz fragmentów bandaża i całunu) z muzealnych zbiorów. Tkaniny są częścią kolekcji zgromadzonej podczas drugiej wojny światowej przez żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. W 1948 roku zbiory tzw. Muzeum Polowego przywieziono do Polski, a ich największa część trafiła właśnie do Muzeum Archeologicznego w Krakowie. 
Konserwacja tych trzech cennych zabytków to przedostatni etap realizowanego od 2010 roku projektu „Wieloletni program konserwacji zespołu unikalnych tkanin egipskich”, który jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niektóre odnowione w jego ramach tkaniny będzie można zobaczyć pośród około stu eksponatów krakowskiego Muzeum Archeologicznego, które poddaliśmy digitalizacji. Efekty naszej współpracy udostępnimy na portalu WMM jesienią 2020 roku.
 
 
Fragment bandaża (nr inw.MAK/AS/1440b) po konserwacji. Fot MAK. Fragment całunu (nr inw.MAK/AS/1473) po konserwacji. Fot. MAK. Kaftan (nr inw. MAK/AS/E/24) po konserwacji. Fot. MAK.
 
 

Redakcja WMM