Najnowsze wydarzenia

« Powrót

Domasław ‒ nekropolia arystokracji. Wystawa w Muzeum Archeologicznym w Krakowie

Wraz z początkiem kalendarzowej wiosny, czyli od 21 marca, Muzeum Archeologiczne w Krakowie zaprasza na nową wystawę Domasław ‒ nekropolia arystokracji. Będzie to prezentacja prawie 300 oryginalnych zabytków odkrytych w trakcie prac wykopaliskowych prowadzonych przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu na trasie budowanej autostrady. Odkryto tam między innymi cmentarzysko łużyckie, któremu poświęcono wspomnianą wystawę. Wyjątkowość tych grobów polega na wyraźnym zróżnicowaniu społecznym i majątkowym widocznym w ich konstrukcji i darach grobowych. Na cmentarzysku w Domasławiu odkryto kilkaset grobów komorowych o rozbudowanych konstrukcjach wraz z bogatym wyposażeniem. Na ekspozycji będzie można zobaczyć między innymi luksusowe halsztackie naczynia grafitowane i malowane.

fot. Izabella Dolata-Daszkiewicz

 

Wśród wyrobów z ceramiki malowanej najcenniejszym, a zarazem najciekawszym zabytkiem jest model czterokołowego wozu. Umieszczony w grobie mógł pełnić rolę symboliczną i prestiżową. Kultowa symbolika motywu wozu była rozpowszechniona w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. Dopatrywać się w niej można oddziaływań kręgu cywilizacji śródziemnomorskich, w których wóz służył do przewożenia zmarłego „bohatera-wodza-naczelnika” na miejsce pochówku.

Polecamy wystawę!

Kuratorka: Irena Wójcik

Wystawę można oglądać do 10 czerwca 2018 roku.

Tekst powstał na podstawie materiałów promocyjnych Muzeum Archeologicznego w Krakowie.