« Powrót

Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów w Tarnowie

Nieustająca wędrówka

W najbliższy czwartek 23 lipca rozpocznie się po raz kolejny Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów w Tarnowie. Jest to cykliczne wydarzenie poświęcone ludności Romskiej, pamięci o ich kulturze wędrownej na ziemiach polskich. Cygański tabor wyruszy sprzed tarnowskiego Muzeum Etnograficznego, gdzie mieści się jedyna w Polsce, pierwsza na świecie stała wystawa poświęcona historii i kulturze Romów/Cyganów. W ciągu czterech dni rekonstruowany tabor będzie wędrował drogami Małopolski, trasą wyznaczoną przez miejsca związane z romską martyrologią. Żabno–Bielcza–Borzęcin–Szczurowa to upamiętnione miejsca kaźni z czasów II wojny światowej. Przed wojną, na terenach Polski koegzystowały różne mniejszości narodowe, m. in. Romowie. Najistotniejszą cechą ich tożsamości był nomadyzm. Wóz w języku romskim verdan lub vurdan stał się symbolem wędrówki, „cygańskiego życia”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W wyniku akcji osiedlania Cyganów w latach 50. taborowe wozy zaczęły znikać z polskich dróg. Władze zleciły ewidencjonowanie Cyganów wędrownych, wydawanie im dokumentów oraz utworzenie dokumentacji fotograficznej. W 1964 roku przystąpiono do realizacji jeszcze bardziej restrykcyjnej polityki wobec Cyganów. Ruch taborowy zniknął prawie całkowicie w latach 70. XX wieku. Dla większości Romów osiedlenie było postrzegane jako degradacja społeczna.

Szczegółowy program Międzynarodowego Taboru Pamięci Romów w Tarnowie znajdziecie na stronie Muzeum Okręgowego w Tarnowie.