« Powrót

Ogólnopolska sesja Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Krakowie. Konferencja: Ornament i dekoracja dzieła sztuki

Tegoroczna ogólnopolska sesja Stowarzyszenia Historyków Sztuki odbędzie się w Krakowie w dniach 20-22 listopada. Konferencja będzie miała charakter jubileuszowy – w r. 1934 w Krakowie powstał Polski Związek Historyków Sztuki, którego tradycje kontynuuje Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Organizatorzy, Krakowski Oddział SHS przygotowujący konferencję wraz z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutem Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, proponują temat Ornament i dekoracja dzieła sztuki.

 

Zagadnienie to nie było dotąd przedmiotem osobnej refleksji historyków sztuki w Polsce. Zaproponowany temat ma zostać potraktowany szeroko, referaty mogą odnieść się do rozważań o samym ornamencie, jego przemianach formalnych oraz ikonograficznych. Przedmiotem analizy może być zarówno ornament funkcjonujący w ramach zasady decorum, jak i ornament jako przedmiot badań sam w sobie. Powyższe problemy mogą być podejmowane w odniesieniu do dekoracji we wszystkich dziedzinach sztuk i we wszystkich okresach artystycznych. Dyskusja może więc dotyczyć genezy ornamentów oraz ich symboliki, może również odnieść się do ornamentyki jako nośnika treści. Organizatorzy mają nadzieję, że uda im się rozważyć kwestię długiego trwania” ornamentów oraz podjąć dyskusję o ornamencie w aspekcie atrybucji dzieła sztuki, o jego roli w procesie twórczym, popularności w określonych środowiskach lub w indywidualnej twórczości artystów.

Obrady konferencji są otwarte, rejestracja nie jest wymagana.
Szczegółowy program: Ornament i dekoracja dzieła sztuki