« Powrót

Galicja i Lodomeryja

Otwarta 10 października w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie wystawa „Mit Galicji” pozwala skonfrontować mit z faktami historycznymi i perspektywą uwikłanych w tę historię narodów:  polskiego, ukraińskiego, austriackiego i żydowskiego. Po pierwszym rozbiorze Polski ziemie I Rzeczypospolitej weszły w skład nowo utworzonej prowincji austriackiej – Królestwa Galicji i Lodomerii. Na wystawie, która jest efektem czteroletniego projektu badawczego poświęconego wielonarodowemu dziedzictwu historycznemu obszaru Galicji, zgromadzono dokumenty, mapy, fotografie, obiekty, dzieła sztuki i wideo. Autorzy wystawy prowadzą widza przez kolejne fakty historyczne, próbując nakreślić zawiłe losy Galicji, ukazać jej wieloraki sens. Ekspozycja ma na celu pogłębienie wiedzy dotyczącej losów kulturowych regionu i daje też podstawy zrozumienia, co leży u podstaw różnic tożsamościowych w dzisiejszym  świecie.

Dla dzieci przygotowano ścieżkę zwiedzania, zestaw pytań oraz zadania do wykonania.

Wystawa czynna do 8 marca 2015