Wirtualne Muzea Małopolski Plus

„Wirtualne Muzea Małopolski Plus” to kontynuacja projektu „Wirtualne Muzea Małopolski”, a zarazem drugi projekt digitalizacyjny zrealizowany przez naszą pracownię. Dzięki niemu na portalu można zobaczyć 120 nowych obiektów z czterech krakowskich muzeów.
Do naszych partnerów dołączył Zamek Królewski na Wawelu z reprezentacją 50 najcenniejszych obiektów, wśród których znajdują się m.in. posąg św. Stanisława z 2. poł. XIV wieku, płyta nagrobna z wyobrażeniem „drzewa życia” z XI wieku, „Uczennica w wieńcu z róż” z cyklu „Głowy wawelskie”, cukiernica z serwisu Aleksandra Józefa Sułkowskiego, reprezentacyjne szyszaki z działu militariów czy misternie dekorowane zegary.
Nowym muzeum na portalu jest także Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, którego zbiory są reprezentowane przez 30 obiektów, m.in. album drzeworytów Hokusaia, kolekcję szablonów farbiarskichutensylia do ceremonii parzenia herbaty, maskę okina teatru . Rozszerzając ramy czasowe naszej wirtualnej opowieści o Małopolsce, prezentujemy także prace twórców polskiej szkoły plakatu, m.in. Wojciecha Fangora i Jana Młodożeńca, a także mniej znane szerszej publiczności rysunki Andrzeja Wajdy.
Dzięki realizacji projektu „Wirtualne Muzea Małopolski Plus” wzbogaciliśmy udostępnioną na portalu kolekcję egiptologiczną Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Wśród nowych muzealiów znalazły się m.in. unikatowe ostraka, sarkofag kartonażowy z el-Hibeh z okresu ptolemejskiego czy stele z cmentarzyska Kom Abu Billou z I–III wieku.
Digitalizacja objęła także dodatkowe obiekty z Muzeum Geologicznego ING PAN w Krakowie, dzięki czemu na portalu można zobaczyć m.in. pełną reprezentację najważniejszych meteorytów, jakie spadły na terenie Polski.
Najwyższy poziom odwzorowań cyfrowych i jeszcze lepsze efekty wizualizacji osiągnęliśmy dzięki rozbudowaniu infrastruktury sprzętowej Regionalnej Pracowni Digitalizacji. Poszerzenie zasobów portalu Wirtualne Muzea Małopolski i zwiększanie możliwości technicznych zespołu to kolejny krok, dzięki któremu nasza pracownia staje się centrum kompetencji ds. digitalizacji muzealnej w Małopolsce, które docelowo będzie służyć wszystkim muzeom w regionie.

Projekt „Wirtualne Muzea Małopolski Plus” został zrealizowany w latach 2013–2014, dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+, którego operatorem jest Narodowy Instytut Audiowizualny.