Wirtualne Muzea Małopolski

Idea projektu

„Wirtualne Muzea Małopolski” to projekt mający na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego Małopolski w formie cyfrowej i udostępnienie go szerokiemu gronu odbiorców w Internecie.

W ramach projektu utworzono Regionalną Pracownię Digitalizacji oraz niniejszy portal, na którym można podziwiać już ponad 1000 zdigitalizowanych eksponatów z 40 małopolskich muzeów. To unikalna na skalę całego kraju inicjatywa udostępnienia w sieci tak różnorodnych zasobów z tak wielu muzeów na jednym portalu.

Ostatecznego wyboru muzealiów przeznaczonych do digitalizacji dokonała powołana w tym celu Rada Ekspertów spośród obiektów zgłoszonych przez uczestniczące w projekcie muzea. Zaprezentowanie większości z nich w postaci trójwymiarowych wizerunków pozwala zapoznać się nie tylko z bogatą historią tych eksponatów, ale umożliwia także ich dokładne obejrzenie w przybliżeniu i poznanie każdego, najdrobniejszego nawet szczegółu bez obawy o zniszczenie cennych przedmiotów czy naruszenie muzealnej etykiety.

Dzięki przestrzeni wirtualnej dochodzi też do spotkania, które w rzeczywistości niezmiernie trudno byłoby zrealizować: obiektów z wielkich, uznanych muzeów, jak i tych z mniejszych ośrodków, które kryją w sobie fascynujące, a często mało znane skarby; artystów, których dzieła rozproszone są na różnych wystawach; zjawisk w historii sztuki i ludzkości, które można zinterpretować poprzez tak różne i nieoczywiste zestawienia muzealiów.

WMM to zarówno eksponaty w formie 3D i 2D, jak i ukazujące je w szerszym kontekście teksty oraz nagrania audio, w tym przeznaczone dla osób niewidomych i słabowidzących specjalne nagrania w technice audiodeskrypcji. To również pogłębione interpretacje ważnych zagadnień  autorstwa specjalistów w danych dziedzinach, ukazane zarówno w formie tekstów, jak i graficznych prezentacji oraz czytane przez znane głosy. To także źródło inspiracji do aktywnego traktowania muzealnych zbiorów i przygotowane w tym celu ćwiczenia.

Mamy nadzieję, że wizyta na naszym portalu będzie dla Państwa zarówno okazją do twórczego odkrywania dziedzictwa naszego regionu, jak i impulsem do odwiedzenia unikatowych kolekcji muzealnych Małopolski.

Źródła finansowania projektu

Projekt został zrealizowany przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie w partnerstwie z Departamentem Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w porozumieniu z muzeami z regionu i sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 oraz budżetu Województwa Małopolskiego. Portal miał swoją premierę we wrześniu 2013 roku. Od tego czasu zasoby portalu są sukcesywnie poszerzane zarówno o kolejne obiekty, jak i bogate materiały kontekstowe. O wszystkich wydarzeniach w naszym projekcie informujemy na bieżąco na blogu.

W latach 2013–2014, dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+, którego operatorem jest Narodowy Instytut Audiowizualny, poszerzyliśmy zasoby WMM o kolejne obiekty z czterech krakowskich muzeów w ramach projektu „Wirtualne Muzea Małopolski Plus”. Do naszych partnerów dołączyły dwa nowe niezwykle istotne muzea: Zamek Królewski na Wawelu i Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Dzięki realizacji projektu „Wirtualne Muzea Małopolski Plus” wzbogaciliśmy też udostępnioną na portalu kolekcję egiptologiczną Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Digitalizacja objęła także dodatkowe obiekty z Muzeum Geologicznego ING PAN w Krakowie, w tym pełną reprezentację najważniejszych meteorytów, jakie spadły na terenie Polski.

W lipcu 2015 roku, dzięki ponownej dotacji ze środków finansowych Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ przystąpiliśmy do projektu digitalizacji najcenniejszych arrasów z kolekcji wawelskiej, którego efekty mozna już od 31 grudnia 2015 roku podziwiać na portalu.

Poszerzanie zasobów portalu Wirtualne Muzea Małopolski i zwiększanie możliwości technicznych zespołu to kolejny krok, dzięki któremu nasza pracownia staje się centrum kompetencji ds. digitalizacji muzealnej w Małopolsce, które docelowo będzie służyć wszystkim muzeom w regionie.

Współpraca

Powodzenie tak wieloaspektowego projektu wymagało rozbudowanej sieci współpracy z wieloma podmiotami, szczególnie w okresie przygotowawczym, czyli od czerwca 2010 do września 2013 roku (premiera portalu). Realizacja „Wirtualnych Muzeów Małopolski” nie byłaby możliwa bez zaangażowania następujących osób, instytucji oraz firm.

Zespół projektu :

— ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Zespół ds. Systemów Informacyjnych

Kierownik projektu „Wirtualne Muzea Małopolski” (2010-2013):
Małgorzata Kubicka-Hodura

Zespół: Julita Czopek, Dorota Gronowicz-Jaroszewska, Marek Pietras, Grzegorz Mamoń, Paweł Świercz, Łukasz Świerzewski, Ewa Winiarska, Piotr Jaworski-Grzanka 2010–2012

— ze strony Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie

Nadzór
Anna Jamrozik (zastępca dyrektora)

Koordynator merytoryczny
Kinga Kołodziejska 2010
Lidia Klimas 2011
Alicja Sułkowska-Kądziołka 2012–2013

Zespół Regionalnej Pracowni Digitalizacji w MIK: Anna Berestecka (Redakcja WMM), Julita Bilska, Zoltán Gyalókay (Redakcja WMM), Anna Kaczmarczyk (grafika 3D), Anna Klimczak, Kinga Kołodziejska (Redakcja WMM), Urszula Przybyszewska (skanerzystka), Igor Szelest (skanerzysta), Paweł Szelest (grafika 3D), Wojciech Szczekan (grafika 3D), Kinga Śliwa, Marek Antoniusz Święch (fotograf), Sebastian Woźniak (skanerzysta)

Zespół MIK: Greta Gorgoń (marketing i PR), Joanna Hajduk (Program Dynamika Ekspozycji), Piotr Idziak (Program Dynamika Ekspozycji), Magdalena Książek-Pogoda (zamówienia publiczne), Łucja Piekarska-Duraj (Program Dynamika Ekspozycji), Ewa Ślusarczyk (redakcja), Sebastian Wacięga (Program Dynamika Ekspozycji).

Rada Ekspertów

Prof. dr hab. Jan Święch — etnograf, Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (Przewodniczący Rady Ekspertów)
Joanna Daranowska-Łukaszewska — historyk sztuki, Prezes Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Dr Mirosław Filiciak — kulturoznawca, Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa na Wydziale Kulturoznawstwa i Filologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej
Artur Filipczak — ekspert ds. digitalizacji, Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Politechniki Warszawskiej
Paweł Jaskanis — historyk sztuki, archeolog, Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie
Leszek Jodliński — historyk sztuki, do niedawna dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach

Autorzy tekstów w dziale „Interpretacje”

Grzegorz Barasiński, Anna Berestecka, dr hab. Dariusz Czaja, Joanna Daranowska-Łukaszewska, Ewa Furgał, Zoltán Gyalókay, dr hab. Joanna Hańderek, Dorota Jędruch, dr Piotr Klepacki, Kinga Kołodziejska, Anna Komorowska, Anna Miodyńska, Julia Miodyńska, Wojciech Nowicki, dr Adam Organisty, Joanna Osiewicz-Lorenzutti, Karolina Pachla-Wojciechowska, dr Łucja Piekarska-Duraj, dr Przemysław Piekarski, Janusz Poniewierski, Elżbieta Porębska-Kubik, Helena Postawka-Lech, Jakub Puchalski, dr Michał Ren, prof. dr hab. Tadeusz Sławek, Olga Stanisławska, Dorota Zofia Strojnowska, Marek Styczyński, Anna Suchodolska, dr Rafał Toczko, Sylwia Trzaska, dr Patrycja Trzeszczyńska, Przemysław Wiśniewski

Wybrane interpretacje czytają

Krystyna Czubówna, Anna Dymna, Krzysztof Globisz, Justyna Nowicka, Jan Peszek, Dorota Segda, Łukasz Wojtusik

Autorzy materiałów udostępnionych w dziale „Ćwiczenia”

dr hab. inż. arch. prof. PK Marek Kowicki, dr Wojciech Solarz, dr Piotr Klepacki, Karolina Pachla-Wojciechowska, Beata Frankowska, Agnieszka Aysen Kaim, Jarosław Kaczmarek, Aleksander Duraj, Agnieszka Kulus-Klepacka

Eksperci wypowiadający się w nagraniach z działu „Audio”

prof. dr hab. Piotr Krasny, prof. dr hab. Zdzisław Mach, Wojciech Nowicki, Krystyna Czerni, dr Przemysław Piekarski, Joanna Słowińska, dr Wojciech Solarz, Witold Szczygieł, dr Jacek Górski, Magdalena Zych, Katarzyna Zimmerer, Emil Zaitz, Natalia Sarata, Wojciech Biedrzycki, Marcin Witkowski, Krystyna Reinfuss, Barbara Kietlińska-Michalik, dr hab. prof. IAE PAN Róża Godula, Radosław Litwoch, Dorota Zofia Strojnowska, dr Krzysztof Babraj, Andrzej Stasiuk, Piotr Idziak, Jan Hoffman, Marek Maszczak, Marian Kostulski, dr Stanisław Szafran

Podmioty realizujące zamówienia

Portal Wirtualne Muzea Małopolski wykonano w oparciu o technologię wykonawcy: firmy Comarch SA we współpracy z podwykonawcami: MobileMS Michał Stefański oraz Rapan.pl Rafał Pankowski i Opcom Grupa Eskadra Sp. z o.o.

Doradca technologiczno-prawny: firma konsultingowa 4pi

Dostawca sprzętu i oprogramowania: Smarttech sp. z o.o.

Audiodeskrypcja: Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji „Katarynka”

Opracowanie graficzne działu „Interpretacje”: Konsorcjum Dagmara Berska, Łukasz Wiśniewski, Parastudio Maja Krysiak-Podsiadlik oraz Anna Zabdyrska

Biuro tłumaczeń: Language link