Lista wszystkich obiektów. Kliknij na jeden z nich, aby przejść do karty obiektu. Tematy umożliwiają selekcję eksponatów według kategorii pojęciowych. Po prawej stronie możesz zmienić ustawienie widoku listy.

Poniższe zestawienie ukazuje powiązanie między eksponatami w sposób niestandardowy. Punkty oznaczają eksponaty, a łączące je linie to powiązania między nimi według wybranych kategorii.

Wpisz daty krańcowe do okienek, aby wybrać interesujący Cię okres na osi czasu.

Wyświetlenia: 3809
(Głosy: 2)
Średnia ocena to 5.0 gwiazdek z 5.
Wydruk metryczki
Wydruk opisu

W części środkowej tryptyku została przedstawiona tak zwana rodzina Marii, czyli wieloosobowe wyobrażenie oparte na legendzie mówiącej o potrójnym małżeństwie świętej Anny. 

Więcej

W części środkowej tryptyku została przedstawiona tak zwana rodzina Marii, czyli wieloosobowe wyobrażenie oparte na legendzie mówiącej o potrójnym małżeństwie świętej Anny. W centrum obrazu, na ławie, zasiadają święta Anna (na jej kolanach stoi Dzieciątko Jezus) i Najświętsza Maria Panna. Za oparciem ławy, za świętą Anną, stoją jej trzej mężowie (Joachim, Kleofas, Salomas), za Marią zaś — święty Józef. Poniżej na pierwszym planie siedzą z dziećmi młodsze córki Anny — Maria Salome i Maria Kleofasowa. Po stronie prawej klęczy kapłan w czarnym birecie i drobno plisowanej komży na czerwonej sutannie. Przedstawienie to znajduje się na złoconym wyciskanym w zaprawie tle, z motywem wici winorośli z gronami. Na awersach skrzydeł widzimy sceny: Zwiastowanie, Nawiedzenie, Pokłon Trzech Króli; na rewersach zaś — pary świętych stojących na tle krajobrazu: świętych Floriana i Wojciecha; świętego Stanisława i biskupa bez atrybutu (być może świętego Mikołaja); świętych Bartłomieja i Pawła. Na awersie tryptyku narracja przebiegała poziomo. Scenie Zwiastowania na lewym skrzydle odpowiadało Nawiedzenie na prawym, natomiast w dolnej partii, prawdopodobnie Bożemu Narodzeniu na lewym skrzydle odpowiadał Pokłon Trzech Króli na prawym.
Fundatorem niniejszego tryptyku jest niezidentyfikowana postać w stroju kanonika, widniejąca na obrazie środkowym nastawy. Ołtarz ten przeniesiony z innej świątyni, znalazł się w kościele pw. Narodzenia NMP w Racławicach Olkuskich prawdopodobnie w czasach nowożytnych, ściślej zaś w XVIII wieku, kiedy to powiększyła się dwukrotnie liczba ołtarzy w kościele. Niewykluczone, że już w XVIII wieku zaginęła czwarta kwatera ołtarza.
W niniejszym tryptyku mieszają się późnogotyckie tradycje małopolskiego malarstwa tablicowego (sposób łamania szat, typy postaci) wraz z powolnym przeszczepieniem renesansowej mody niemieckiej, wynikającej ze znajomości grafik Albrechta Dürera, jak również inspiracji renesansowym malarstwem miniaturowym (Stanisław Samostrzelnik).

Opracowanie: Muzeum Archidiecezjalne im. Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie, Redakcja WMM, © wszystkie prawa zastrzeżone

Bibliografia:
Jerzy Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 15001540, Warszawa-Kraków 1995.
Helena Małkiewiczówna, Tryptyk z Racławic Olkuskich, [w:] Wawel 1000–2000, t. II: Skarby Archidiecezji Krakowskiej, katalog wystawy w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie, 05-09.2000, red. Józef Andrzej Nowobilski, Kraków 2000, kat. II/18, s. 6061.

Mniej

Tryptyk „Rodzina Marii” z kościoła parafialnego w Racławicach Olkuskich

Zdjęcia

Powiązania

Gra


Ostatnie komentarze:

Dodaj komentarz: