Lista wszystkich obiektów. Kliknij na jeden z nich, aby przejść do karty obiektu. Tematy umożliwiają selekcję eksponatów według kategorii pojęciowych. Po prawej stronie możesz zmienić ustawienie widoku listy.

Poniższe zestawienie ukazuje powiązanie między eksponatami w sposób niestandardowy. Punkty oznaczają eksponaty, a łączące je linie to powiązania między nimi według wybranych kategorii.

Wpisz daty krańcowe do okienek, aby wybrać interesujący Cię okres na osi czasu.

Wyświetlenia: 1844
(Głosy: 2)
Średnia ocena to 5.0 gwiazdek z 5.
Wydruk metryczki
Wydruk opisu

Franciszek II, cesarz rzymski, król Niemiec, Węgier, Czech, Dalmacji, Kroacji, Sławonii, Galicji, Lodomerii i Jeruzalem, arcyksiążę Austrii, książę Burgundii i Lotaryngii, wielki książę Toskanii etc., nadaje przywilej udzielający swobód miastu Tarnowowi i jego mieszkańcom. Zatwierdza posiadłości mieszczan tarnowskich i stan posiadania miasta.

Więcej

Franciszek II, cesarz rzymski, król Niemiec, Węgier, Czech, Dalmacji, Kroacji, Sławonii, Galicji, Lodomerii i Jeruzalem, arcyksiążę Austrii, książę Burgundii i Lotaryngii, wielki książę Toskanii etc., nadaje przywilej udzielający swobód miastu Tarnowowi i jego mieszkańcom. Zatwierdza posiadłości mieszczan tarnowskich i stan posiadania miasta. Przyznaje miastu prawo sądownictwa oraz prawo wyboru władz miejskich, określając ich kompetencje. Nadaje miastu prawo propinacji oraz prawo organizowania czterech jarmarków rocznie. Co ważne, zatwierdza także herb miasta Tarnowa.

Dokument ów, spisany na pergaminie, posiada charakterystyczny i ciekawy element graficzny, jakim jest wyrysowany w centrum herb Tarnowa z legendą „SIGILLUM MUNICIPY TARNOWIENSIS” w otoczeniu herbu Galicji i Lodomerii oraz księstw: oświęcimskiego i zatorskiego. Dodatkowo zdobi go wisząca na jedwabnym, czarno-żółtym sznurku wielka pieczęć woskowa w drewnianej puszce.

Jak pisze Jan Leniek:

„jest niejako pożegnaniem z dawnymi stosunkami, z minioną przeszłością (…) różny od przywilejów królów polskich, pisanych w tonie serdecznym, pociągających ku sobie jakimś przedziwnym urokiem (…) a przecież mimo tego zdaniem naszem, jest on nader ważnym dla naszego miasta pod względem finansowym, a bardzo ciekawym co do ustroju władz miejskich, zaś pod względem praktycznym przewyższa wszystkie dawne przywileje, bo korzyści, nim przyznane, musiały być i były bez przeszkody na rzecz kasy miasta zrealizowane”.

W istocie dokument ten rozpoczyna nową erę w historii Tarnowa. Do tej pory właściciele miasta, zamożne rody polskie dbały o mieszczan i sam gród. Królowie polscy, Piastowie, Jagiellonowie czy monarchowie elekcyjni obdarzali tarnowian licznymi przywilejami. Tym razem Tarnów został zauważony jako punkt na mapie cesarstwa, które swoją stolicę posiadało w Wiedniu, a władane było przez Franciszka II, jak się niebawem okazało ostatniego cesarza rzymsko-niemieckiego, a pierwszego cesarza austriackiego, który w 1795 wraz z cesarzową Rosji Katarzyną II i królem Prus Fryderykiem Wilhelmem II Franciszek wziął udział w III rozbiorze Polski.

Opracowanie: Janusz Kozioł (Muzeum Okręgowe w Tarnowie), © wszystkie prawa zastrzeżone

Mniej

Rękopis „List swobody cesarza Franciszka II dla miasta Tarnowa”

Zdjęcia

Powiązania

Gra


Ostatnie komentarze:

Dodaj komentarz: