Lista wszystkich obiektów. Kliknij na jeden z nich, aby przejść do karty obiektu. Tematy umożliwiają selekcję eksponatów według kategorii pojęciowych. Po prawej stronie możesz zmienić ustawienie widoku listy.

Poniższe zestawienie ukazuje powiązanie między eksponatami w sposób niestandardowy. Punkty oznaczają eksponaty, a łączące je linie to powiązania między nimi według wybranych kategorii.

Wpisz daty krańcowe do okienek, aby wybrać interesujący Cię okres na osi czasu.

Wyświetlenia: 1739
(Głosy: 2)
Średnia ocena to 5.0 gwiazdek z 5.
Wydruk metryczki
Wydruk opisu

Osadnictwo żydowskie w Polsce rozpoczęło się w okresie piastowskim, a nasiliło w wiekach XIV–XVI. Żydzi początkowo osiedlali się w większych miastach, poszukując lepszych warunków do życia. W Tarnowie pierwsi Żydzi pojawili się w połowie XV wieku, dowodem na to jest wzmianka o Żydzie Kalefie, która znajduje się w lwowskich aktach sądowych z 1445 roku.

Więcej

Osadnictwo żydowskie w Polsce rozpoczęło się w okresie piastowskim, a nasiliło w wiekach XIV–XVI. Żydzi początkowo osiedlali się w większych miastach, poszukując lepszych warunków do życia. W Tarnowie pierwsi Żydzi pojawili się w połowie XV wieku, dowodem na to jest wzmianka o Żydzie Kalefie, która znajduje się w lwowskich aktach sądowych z 1445 roku. Żydzi w Polsce stanowili ludność wolną, liczną, skupioną w miastach. Mimo to byli wydzielani ze stanu mieszczańskiego i objęci oddzielnym prawodawstwem. Było to powodem powstawania barier, które izolowały tę społeczność od reszty mieszkańców; izolację pogłębiała odrębność zarówno językowa, jak i kulturowa. Dlatego życie Żydów od początku ich pojawienia się regulowane było przywilejami, które powodowały dalszy rozwój tej grupy. Żydzi tarnowscy pierwszy swój przywilej otrzymali od właściciela miasta księcia Konstantego Wasyla Ostrogskiego w 1581 roku. Dokument ten nie zachował się do dzisiaj. Przywilej zapewniał Żydom wyłączenie spod prawa miejskiego oraz gwarantował im bezpieczeństwo bóżnicy i cmentarza; został potwierdzony przez późniejszych właścicieli miasta, stąd znamy jego fragmenty.
Hrabia Stanisław Koniecpolski ogłosił 1676 roku nowy przywilej dla Żydów oparty na dawnych ulgach nadanych przez poprzednich właścicieli miasta Tarnowa. Przywilej ten wyklucza Żydów spod jurysdykcji miejskiej, poddając ich sądowi zamkowemu, poleca, by Żydzi na równi z mieszczanami korzystali z wszelkich wolności, by mogli swobodnie handlować swoimi towarami, a podatki płacić właścicielom miasta. Jest to rękopis w języku polskim sporządzony na pergaminie, z pieczęcią woskową rycerstwa kresowego umieszczoną w blaszanej puszce ochronnej.

Opracowanie: Muzeum Okręgowe w Tarnowie, © wszystkie prawa zastrzeżone

Mniej

Rękopis „Przywilej Stanisława Koniecpolskiego dla Żydów Tarnowskich” z pieczęcią

Zdjęcia

Powiązania

Gra


Ostatnie komentarze:

Dodaj komentarz: