Lista wszystkich obiektów. Kliknij na jeden z nich, aby przejść do karty obiektu. Tematy umożliwiają selekcję eksponatów według kategorii pojęciowych. Po prawej stronie możesz zmienić ustawienie widoku listy.

Poniższe zestawienie ukazuje powiązanie między eksponatami w sposób niestandardowy. Punkty oznaczają eksponaty, a łączące je linie to powiązania między nimi według wybranych kategorii.

Wpisz daty krańcowe do okienek, aby wybrać interesujący Cię okres na osi czasu.

Wyświetlenia: 1823
(Głosy: 2)
Średnia ocena to 5.0 gwiazdek z 5.
Wydruk metryczki
Wydruk opisu

Retabulum zostało zakupione do muzeum w 1981 roku. Przez lata przechowywane było na strychu z sianem. Pierwotnie nastawa ta pochodziła z kapliczki w Falkowej pod Nowym Sączem. Retabulum stanowi bardzo interesujący przykład snycerstwa z pogranicza sztuki cechowej i amatorskiej.

Więcej

Retabulum zostało zakupione do muzeum w 1981 roku. Przez lata przechowywane było na strychu z sianem. Pierwotnie nastawa ta pochodziła z kapliczki w Falkowej pod Nowym Sączem.
Retabulum stanowi bardzo interesujący przykład snycerstwa z pogranicza sztuki cechowej i amatorskiej. Ma ono formę barokowej szafy ołtarzowej ujętej po bokach parą nisz w architektonicznym obramieniu i zwieńczonych wielokondygnacyjnymi wieżyczkami. Szczyt retabulum składa się z dwóch zwróconych do siebie wolut ze sterczynami i ustawionej między nimi niszy, zwieńczonej półkopułką dekorowaną ornamentem wolich oczu. Podstawa nastawy ma formę prostokątnej skrzyni, z podłużną wnęką pośrodku i parami pilastrów po bokach, między którymi znajdują się prostokątne płyciny. Architektoniczną oprawę nastawy uzupełniają rzeźbione figurki. We wnęce predelli umieszczona jest figurka Chrystusa w grobie, w niszach po bokach retabulum znajdują się przedstawienia Jezusa modlącego się w Ogrojcu oraz Chrystusa Zmartwychwstałego, a w niszy wieńczącej nastawę — figurka Chrystusa przy słupie. W centralnej części nastawy, w profilowanej ramie znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca Trójcę Świętą. Pierwotnie w ramie głównego obrazu znajdowały się dwa wyobrażenia dające się zamiennie wysuwać, z których zachowała się tylko płaskorzeźba Trójcy Świętej.

Opracowanie: Edyta Ross-Pazdyk (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu), © wszystkie prawa zastrzeżone

Mniej

Retabulum z kapliczki

Zdjęcia

Powiązania

Gra


Ostatnie komentarze:

Dodaj komentarz: