Lista wszystkich obiektów. Kliknij na jeden z nich, aby przejść do karty obiektu. Tematy umożliwiają selekcję eksponatów według kategorii pojęciowych. Po prawej stronie możesz zmienić ustawienie widoku listy.

Poniższe zestawienie ukazuje powiązanie między eksponatami w sposób niestandardowy. Punkty oznaczają eksponaty, a łączące je linie to powiązania między nimi według wybranych kategorii.

Wpisz daty krańcowe do okienek, aby wybrać interesujący Cię okres na osi czasu.

Wyświetlenia: 3687
(Głosy: 2)
Średnia ocena to 5.0 gwiazdek z 5.
Wydruk metryczki
Wydruk opisu

Za twórcę zamka kołowego uznaje się dziś Leonarda da Vinci. Wynalazek ten umożliwił spopularyzowanie w XVI wieku krótkiej broni palnej, czyli pistoletu. Prezentowany eksponat należy niewątpliwie do piękniejszych okazów broni palnej w muzealnej kolekcji i reprezentuje broń luksusową o dużych walorach artystycznych, świadczącą o wysokim poziomie warsztatowym szyftarza wykonującego osadę.

Więcej

Pistolet należy niewątpliwie do piękniejszych okazów broni palnej w muzealnej kolekcji i reprezentuje broń luksusową o dużych walorach artystycznych, świadczącą o wysokim poziomie warsztatowym szyftarza wykonującego osadę.
W XVI i XVII wieku powstało wiele okazów wysoce artystycznej i bogato zdobionej broni palnej. Ambicje rusznikarzy szły nie tylko w kierunku ulepszeń konstrukcyjnych, ale również coraz piękniejszej i oryginalniejszej dekoracji. Drewniane łoża i kolby, a także lufy, zamki oraz okucia zdobione były niejednokrotnie dekoracją, do której wzorów dostarczali wybitni artyści.
W produkcji broni posługiwano się najbardziej zaawansowaną techniką, stosowano najdoskonalsze materiały, korzystano też z pomysłów i wynalazków ludzi najbardziej utalentowanych. Dosyć długo za twórcę zamka kołowego uważano Jana Kiefusa z Norymbergi. Dzisiaj większość badaczy uważa, że pierwszym twórcą idei zamka kołowego był Leonardo da Vinci, i to jego rysunki opracowano technicznie i wykorzystano praktycznie w Niemczech na początku XVI wieku, konstruując pierwszy zamek kołowy, który z kolei umożliwił spopularyzowanie krótkiej broni palnej − pistoletów.
Lufa w części dennej graniasta, dalej ku wylotowi okrągła, z potrójnym profilowanym pierścieniem na styku faz, wewnątrz gładka. Na komorze wybuchowej wybity w prostokącie napis „GIFHORN” oraz powtórzony dwukrotnie znak rusznikarski z monogramem „HK” i nieczytelną figurą poniżej.
Zamek kołowy z kołem zewnętrznym, panewka od spodu promieniście cyzelowana, z ochroną od ognia. Kurek na prostej nóżce, załamany, z płaskimi szczękami połączonymi śrubą. Sprężyna kurka zewnętrzna, wystająca poza blachę zamkową. Blacha zamkowa gładka, z lekko zaznaczoną graniastą wypukłością, przy końcu ozdobiona podwójnym, profilowanym pierścieniem. Pokrywa boczna w formie płaskiej kościanej nakładki, zamocowanej trzema współczesnymi śrubami (pęknięta), bogato zdobiona ornamentem figuralnym z wyobrażeniami stylizowanych mitycznych stworów. Mechanizm spustowy osłonięty kabłąkiem, kompletny.
Łoże i kolba wysmukłe, pięknie inkrustowane kością i masą perłową, w formie delikatnej wici z płytkami geometrycznymi zdobionymi ornamentem roślinno-zoomorficznym. Łoże pod wylotem lufy, podobnie jak drewniany pobojczyk, zakończone ornamentowanym wyłożeniem z kości.
Kolba zwieńczona gruszkowatą głowicą, okutą białym metalem z rytym ornamentem roślinnym.

Opracowanie: Aleksandra Radwan (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), © wszystkie prawa zastrzeżone

Mniej

Pistolet z zamkiem kołowym

Zdjęcia

Powiązania

Gra

Zobacz też


Ostatnie komentarze:

Dodaj komentarz: