O nas

Wirtualne Muzea Małopolski (WMM) to portal, na którym udostępniamy już ponad 1200 zdigitalizowanych eksponatów z 42 małopolskich muzeów.

 • To zarówno eksponaty w formie 3D i 2D, jak i ukazujące je w szerszym kontekście teksty oraz nagrania audio, w tym przeznaczone dla osób niewidomych i słabowidzących specjalne nagrania w technice audiodeskrypcji.
 • To również pogłębione interpretacje ważnych zagadnień autorstwa specjalistów w danych dziedzinach, dostępne zarówno w formie tekstów, jak i graficznych prezentacji oraz czytane przez znane głosy.
 • To także źródło inspiracji do aktywnego traktowania muzealnych zbiorów i przygotowane w tym celu ćwiczenia.

WMM to unikalna na skalę całego kraju inicjatywa udostępnienia w sieci tak różnorodnych zasobów z tak wielu muzeów na jednym portalu.

Dzięki przestrzeni wirtualnej dochodzi do spotkania, które w rzeczywistości niezmiernie trudno byłoby zrealizować: obiektów z wielkich, uznanych muzeów, jak i tych z mniejszych ośrodków, które kryją w sobie fascynujące, a często mało znane skarby; artystów, których dzieła rozproszone są na różnych wystawach; zjawisk w historii sztuki i ludzkości, które można zinterpretować poprzez tak różne i nieoczywiste zestawienia muzealiów.

Mamy nadzieję, że wizyta na naszym portalu będzie dla Was zarówno okazją do twórczego odkrywania dziedzictwa naszego regionu, jak i impulsem do odwiedzenia unikatowych kolekcji muzealnych Małopolski.

Historia WMM w skrócie

„Wirtualne Muzea Małopolski”  to również nazwa projektu, w ramach którego utworzono niniejszy portal oraz Regionalną Pracownię Digitalizacji Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, w której ów projekt realizujemy oraz udzielamy konsultacji podmiotom podejmującym lub realizującym już działania digitalizacyjne dotyczące dziedzictwa kulturowego.

Aby wzbogacać zasoby portalu, czyli dołączać kolejne zdigitalizowane kolekcje z małopolskich muzeów, galerii i instytucji oraz poszerzać warstwę merytoryczną portalu (teksty kontekstowe, manuale, filmiki, wirtualne wystawy tematyczne, materiały edukacyjne), sukcesywnie realizujemy kolejne projekty, na które zdobywamy fundusze ze źródeł europejskich i ministerialnych.

2010–2013: „Wirtualne Muzea Małopolski” – projekt sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 oraz budżetu Województwa Małopolskiego.

 • porozumienie z 35 muzeami z terenu Małopolski,
 • powołanie Rady Ekspertów projektu – dobór eksponatów przeznaczonych do digitalizacji spośród zgłoszonych przez partnerskie muzea,
 • powołanie Regionalnej Pracowni Digitalizacji MIK (zakup sprzętu i oprogramowania, zatrudnienie specjalistów w dziedzinie digitalizacji),
 • digitalizacja 750 obiektów 2D i 3D oraz opracowanie ich wizerunków cyfrowych,
 • przygotowanie bogatych materiałów dodatkowych, zarówno tekstowych, jak i audiowizualnych wzbogacających wiedzę o prezentowanych eksponatach.

Wrzesień 2013: premiera portalu Wirtualne Muzea Małopolski!!!

2013–2014: „Wirtualne Muzea Małopolski Plus” – projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+

2015: „Digitalizacja najcenniejszych arrasów z kolekcji wawelskiej – projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+

 • digitalizacja 16 wybranych przez kustoszy wielko- i małogabarytowych arrasów reprezentujących wszystkie grupy tematyczne i figuralne słynnej kolekcji Zygmunta Augusta: serie biblijne (Dzieje Noego, Dzieje wieży Babel), werdiury oraz groteski, jak również wszystkie grupy rodzajowe: figuralne, krajobrazowo-zwierzęce, monogramowe, herbowe, naddrzwiowe, nadokienne, podokienne oraz pokrycia krzeseł, w tym − co istotne − tkaniny przechowywane na co dzień w magazynie

2015: digitalizacja 47 eksponatów z kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK – projekt sfinansowany ze środków własnych Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie w ramach bieżącej działalności Regionalnej Pracowni Digitalizacji MIK

 • digitalizacja prac takich artystów, jak: Mirosław Bałka, Edward Dwurnik, Jerzy Bereś, Marcin Maciejowski, Teresa Murak, Jadwiga Sawicka, AI Weiwei, Ane Lan i wielu innych.

2016–2020: „Wirtualna Małopolska” – projekt sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 oraz budżetu Województwa Małopolskiego,

 • digitalizacja 2D i 3D co najmniej 1500 eksponatów z 20 muzeów, galerii i instytucji z Małopolski,
 • poszerzenie warstwy merytorycznej portalu o nowe wątki tematyczne, zaktualizowaną sieć powiązań, ofertę edukacyjną dla szkół i wiele innych materiałów dodatkowych,
 • rozbudowa systemu informatycznego WMM w warstwie publikacyjnej i archiwizacyjnej, która pozwoli na łatwiejsze i bardziej intuicyjne korzystanie z zasobów serwisu, jak również unowocześni jego szate graficzną,
 • rozbudowa infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania  RPD.

I to wszystko już niebawem. Do końca 2020 roku mamy nadzieję stać się portalem, z którego będziecie korzystać jeszcze chętniej. Śledźcie nasze działania, bo sukcesywnie dodajemy coś nowego. O wszystkim informujemy na naszym blogu i profilu fb. Serdecznie Was zapraszamy!

Jak korzystać z zasobów zgromadzonych na naszym portalu?

Wszystkie obiekty zostały opatrzone informacją dotyczącą ich statusu autorskoprawnego. Ponad 1000 wizerunków cyfrowych zgromadzonych na WMM znajdują się już w domenie publicznej. Możecie korzystać z nich dowolnie. Pamiętajcie tylko o podpisaniu autora i podaniu źródła pobranego materiału. Szczegółowe zasady korzystaniu z naszych zasobów znajdziecie w Regulaminie.

Gdzie jeszcze można nas znaleźć?

Jak się z nami skontaktować?

Nasz zespół w obrazkach :-)

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami! Udzielamy też konsultacji w kwestii digitalizacji, udostępniania i upowszechniania zasobów dziedzictwa kulturowego.