Tradycje górnicze ziemi olkuskiej sięgają VIII wieku p.n.e, kiedy to ze srebronośnego ołowiu zaczęto pozyskiwać cenne srebro. Muzeum Regionalne w Olkuszu koncentruje się na ukazaniu historii górnictwa kruszcowego. Z polskich kopalń ołowiu i srebra korzystali od XIII wieku książęta krakowscy i królowie, którzy wspierali rozwój technik wydobycia i polskiego przemysłu.
W Muzeum prezentowane są minerały i kruszce z olkuskich kopalń: ołów i wytapiane z niego srebro, narzędzia i sprzęt górniczy: lampy górnicze, makieta terenów górniczych i sztolni według ich stanu z XVIII wieku. Najciekawsze eksponaty są związane z historią miasta, które na przełomie XVI i XVII wieku stało się centrum górnictwa kruszcowego. Z tego okresu pochodzą pieczęcie i herby, a także najstarszy eksponat w Muzeum — fragment księgi miejskiej z 1631 roku.

Opracowanie: Julia Czapla, Joanna Kotarba,
Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Fotografia: Marek Antoniusz Święch, arch. MIK (2014),
Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

www.pttk.pl

Rynek 20,
32-300 Olkusz


tel. 32 643 42 27
strona muzeum

Godziny otwarcia

poniedziałek  — piątek
9.00 — 16.00
sobota  — niedziela
rezerw. tel.

Ceny biletów

normalny 4 zł ulgowy 2 zł
Obiekty

Lampa olejowa górnicza

Olejowa lampka górnicza z knotem. W drugiej połowie XVIII wieku górnicy zaczęli używać blaszanych lamp olejowych, w których paliwem był najczęściej olej zmieszany z naftą. Lampa ta składała się z futrolu — koszyczka na zbiornik oleju, z półtulejką knotową, sztyfką — oraz z duszy.

Włócznia Longobardów

Prezentowana włócznia mogła powstać zarówno w V, jak i w XV wieku. Pomimo badań metaloznawczych przeprowadzonych przez specjalistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego nie udało się jednoznacznie ustalić daty wykonania żeleźca włóczni.

Gmerk kamienny Stanisława Amendy

Znak własnościowy jednego z najbogatszych gwarków olkuskich, czyli przedsiębiorców organizujących wydobycie i produkcję ołowiu i srebra.

Odważnik górniczy

Odważnik do górniczej wagi miejskiej, stojącej kiedyś na rynku w Olkuszu. Ważono na niej rudę i wytopiony metal w celu obliczenia należnego podatku na rzecz skarbu koronnego.

Miecz katowski

W zbiorach Muzeum Regionalnego w Olkuszu znajduje się zachowany w bardzo dobrym stanie średniowieczny miecz. Nazywa się go katowskim, gdyż miejscowa legenda głosi, iż wykonano nim wyrok na olkuskim gwarku. Badania naukowe nie potwierdzają jednak takiego przeznaczenia prezentowanego eksponatu.

Lampka karbidowa górnicza

Lampka pochodzi z jednej z olkuskich kopalni. Została ofiarowana muzeum w 1986 roku przez inż. Władysława Wasia, byłego pracownika kopalni „Olkusz”.