W Myślenicach, przy średniowiecznym trakcie prowadzącym do Krakowa stoi XVII-wieczny Dom Grecki. Dawniej zajazd dla kupców ormiańskich, nazywanych przez miejscowych Grekami, dziś siedziba Muzeum Regionalnego, ukazującego historię od Pradziejów Ziemi Myślenickiej, poprzez „złoty wiek” i wizytę Mikołaja Reja, który właśnie tu kończył trzecią księgę Żywota człowieka poczciwego, aż do II wojny światowej – walk stoczonych na terenie powiatu myślenickiego podczas kampanii wrześniowej w 1939 i 1945 roku. Wizyta w Muzeum to przede wszystkim okazja do poznania wyjątkowego folkloru ziemi myślenickiej, na której przenikały się dwie grupy etnograficzne: Górali (nazywanych tu Kliszczakami) i Krakowiaków (zwanych przez swoich południowych sąsiadów pogardliwie Lachami). Wystawa pozwala prześledzić różnice kulturowe, jakie dzieliły te dwie społeczności. Ukazano na niej wnętrza domowe oraz stroje krakowskie, góralskie i szczyrzyckie (jak określa się grupę przejściową pomiędzy Góralami a Krakowiakami), a także rozmaite przedmioty związane z rolnictwem, hodowlą, rzemiosłem, obrzędami regionalnymi, rodzinnymi uroczystościami i sztuką ludową.

Opracowanie: Julia Czapla, Joanna Kotarba,
Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Fotografia: Marek Antoniusz Święch, arch. MIK (2012),
Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

www.muzeum.myslenice.pl

ul. Jana Sobieskiego 3,
32-400 Myślenice


tel. 12 272 02 11
faks 12 272 02 11
strona muzeum

Godziny otwarcia

od 1 grudnia 2017 r. nieczynne

Ceny biletów

Obiekty

Piec kaflowy, tzw. herbarz z herbami

Piec został wykonany w założonej w 1881 roku przez księcia Michała Radziwiłła Fabryce Majoliki w Nieborowie. Pochodzi ze zniszczonego dworu w Krzyszkowicach (gmina Myślenice). Po zniszczeniach, został zrekonstruowany w roku 1977.

Rzeźba „Chrystus Zmartwychwstały”

Dzieło pochodzi z nieistniejącego już kościoła w Mogilanach. Był to kościół drewniany, wybudowany przed 1440 rokiem, który przetrwał do początku XVII wieku (prawdopodobnie spłonął). Jedyne, co po nim pozostało, to prezentowana rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego, odnaleziona na strychu w 1965 roku. Po konserwacji, w 1968 roku została przekazana do Muzeum Regionalnego w Myślenicach jako dar Urzędu Parafialnego w Mogilanach.

Rzeźba „Św. Mikołaj”

Święty Mikołaj żył na przełomie III i IV wieku i był biskupem miasta Miry (południowa część Azji Mniejszej), dlatego w dziełach malarskich czy rzeźbiarskich przedstawiany jest zazwyczaj w stroju i z insygniami odpowiadającymi godności biskupa.

Skrzynka cechu kuśnierzy w Myślenicach

Prezentowany eksponat należał do cechu kuśnierzy, który ma w Myślenicach wielowiekową, sięgającą czasów średniowiecza, tradycję. Lada cechowa była to bogato zdobiona skrzynia, w której dekoracji przedstawiano zazwyczaj elementy kojarzone z danym rzemiosłem, a która służyła przechowywaniu cennych przyborów, takich jak wilkomy, dokumenty, tłoki pieczętne etc.

Obraz „Matka Boska Myślenicka” Sebastiana Stolarskiego

Obraz Matka Boska Myślenicka Sebastiana Stolarskiego to kopia cudownego obrazu Matki Boskiej Myślenickiej, namalowanego w latach 1611–1624 przez nieznanego autora niezwiązanego z polskim kręgiem artystycznym. Obraz należał do nurtu późnego manieryzmu 1. ćwierci XVII wieku.

Zabawka drewniana „Wózek z konikami”

Prezentowany tu drewniany wózek jest cześcią większej kolekcji zabawek myślenickiego muzeum oraz nośnikiem opowieści o historii ludowego zabawkarstwa w ogóle. Zabawka ludowa bowiem to nie tylko rzecz użytkowa. Każda ma swoją historię, w proces jej produkcji zaangażowane były całe rodziny. Zajmowali się tym głównie rolnicy mogący zimą, w czasie mniejszego nasilenia prac w gospodarstwie, spokojnie strugać zabawki.