Objects

Zorka Wollny, untitled

Twórczość Zorki Wollny sytuuje się pomiędzy teatrem, tańcem, muzyką i sztukami wizualnymi. W jej dorobku znajdują się wyróżniające się malarską wizją filmy wideo, koncerty oraz performanse choreograficzne angażujące licznych aktorów (często realizowane razem z Anną Szwajgier). W projektach, które nawiązują do formy audiowizualnego spektaklu, artystka wciela się w rolę reżyserki i producentki, zaprasza do współpracy muzyków, aktorów i tancerzy, pracuje z członkami lokalnych społeczności, klubami amatorskimi, grupami, które łączą wspólne zainteresowania. Zasadniczym elementem jej projektów jest przestrzeń: prace powstają w wyniku obserwacji zastanych warunków, jakie tworzy architektura miejsca, a także penetracji jej aspektów prywatnych, publicznych, instytucjonalnych.

Zoomorphic vessel (Chimú culture)

The vessel comes from the collection of Władysław Kluger from 1876. It has two circular bellies and two beaks: one in the shape of a bird’s head, the other one tall and straight, both conjoined with a curved handle. On the belly, there are panels with straps of...

Zoomorphic vessel (Chancay Culture)

The exhibit comes from the collection of Władysław Kluger from 1876. It is a zoomorphic vessel with a fan-shaped cast. The animal’s body is painted with concentric circles, the cast with irregular stripes...

Zoomorphic vessel

The vessel comes from the collection of Władysław Kluger, it is from 1876. It has the shape of the lama head with wide outflow.

Zofia Kulik, “All the Missiles Are One Missile”

Photomontage using combination print. The composition is made through repeated imprinting of one or more negatives on an appropriately masked paper. Zofia Kulik’s collages are complex visual texts. Each carries a message that has been carefully devised and executed.

Zither

Coming probably from Turkey, a beautifully decorated zither from the turn of the 19th century; artistic handwork. A bottom board of a sound box is made of a coniferous tree wood, glued together out of three parts, painted dark brown. Veneered sides, the top part of the sound box from the edge to the tailpiece is covered with parchment leather; the string nodes are made of bone.

Zakopane style desk

Apart from paintings and sculptures, the collection of the Art Department of the Tatra Museum also includes a rich set of furniture. The visitors are particularly attracted to the Zakopane-style furniture. A desk and a chair designed by Wojciech Brzega can be seen, among other things, on permanent display at the Museum of the Zakopane Style at the Koliba Villa.

Zakopane style cupboard

Wojciech Brzega was a designer of furniture which can be found in the collection of the Pieniny Museum, and which was made in the Zakopane style at the request of Jan Wiktor, a writer. The most impressive exhibit is an oak sideboard. It is one of the elements of a full set of furniture in the Zakopane style which can be found in the Pieniny Museum.

Zakopane style chair

On utility and artistic national duty... Apart from paintings and sculptures, the collections of the Art Division at the Tatra Museum also include a rich collection of furniture. Visitors pay the greatest attention to the ones in the Zakopane style. The permanent exhibition at the Museum of Zakopane Style in the Koliba villa features, among others, a desk and a chair designed by Wojciech Brzega.

Young-hae Chang Heavy Industries, bez tytułu (Aneta. Monument for Krakow)

Aneta. Monument to Kraków to przykład dzieła związanego z nurtem sztuki internetu i poezji konkretnej. Za jego stworzenie odpowiedzialny jest duet Young-Hae Chang Heavy Industries, który konsekwentnie stosuje w swojej twórczości jedną formę wizualną. Składają się na nią animowane i wyświetlane na białym tle wyrazy pisane charakterystyczną czcionką. W kolejnych utworach zmieniają się jedynie rytm, w jakim słowa pojawiają się na ekranie, oraz treść słów, które stają się wizualnym poematem. Teksty są czytane przez lektora lub synchronizują się z towarzyszącą im muzyką jazzową. W przypadku pracy zrealizowanej dla Galerii Bunkier Sztuki mamy do czynienia z zapisem pozbawionym muzycznego tła. Słyszymy tylko głos odczytujący słowa – na przemian w języku polskim (przez poetę i slamera Jana Kowalewicza) i angielskim (przez członka Young-Hae Chang Heavy Industries – Marca Voge’a).

Yane Calovski, “Something laid over something else”

„Instalacja składa się z osobnych elementów ukształtowanych bardziej na zasadzie kontekstowych cząstek dzieła niż jego jednolitej formy. Staram się zrozumieć, że muzeum jest konstruktem społecznym i politycznym, o potężnym ładunku znaczeniowym, niezwykle problematycznym. Stanowi fizyczną manifestację władzy, w obliczu której możemy jedynie starać się mnożyć jej znaczenia, wzajemność, paradoks i pluralizm. W związku z tym moja praca ma na celu reagować na dynamikę i kosmogonię wielorakości wiedzy – czy to historycznej, materialnej, czy funkcjonalnej – ale też na zestawy materializacji, które rysują portret przestrzeni jako procesu odgrywanego w architektonicznych ramach”. W ten sposób Yane Calovski opisuje koncepcyjne założenia swojej instalacji. Jej zróżnicowane strukturalnie warstwy odnoszą się do procesu wytracania właściwości charakteryzujących daną materię: wymazywania, usuwania, odbarwiania, korozji.

Wrought padlock, Samson Eight Lever

The American padlock Samson Eight Lever. How did it end up in the Świątniki Museum? It bears traces of levering up the sheet metal. Somebody probably wanted to check how its mechanism worked. Initially, padlock makers from Świątniki watched how others did it. On the basis of the knowledge gained in this way, they created their own mechanisms, being a compilation of those peeped at others.

Wooden toy — “A cart pulled by horses”

A cart pulled by wheeled horses or rocking horses used to be one of the most favourite toys for children. Nowadays, it is coming back to store shelves in a fashionable and ecological design. This wooden cart is part of a larger collection of toys from the museum in Myślenice and the object used to present the history of folk toy manufacturing in general. Folk toys are more than merely usable items as all of them have their own history and all members of a family were engaged in the production process. They were made mainly by peasants in the winter time, when they were able to carve toys because of less agricultural work.

Wooden snuffbox

A container in the shape of a human hand clenched into a fist, intended for storing snuff. It is made of oak, with a rectangular hollowed-out interior, covered with a thin lid. The plate of the lid is mounted on the wrist part with a leather hinge. It is finished with a ledge, which was used to raise the lid with a fingernail. The snuffbox is finished with dark brown French polish.

Wooden sculpture “Pensive Christ”

A wooden polychrome sculpture of Pensive Christ by an unknown author from the 2nd half of the 19th century, coming from the village of Borowa in the district of Tarnów; it was originally located in a box roadside shrine.

Wooden sculpture “Pensive Christ”

Small-sized wooden sculpture of the 19th century from the area of the Polish Podtarze region, depicting Pensive Christ. It cost one crown and in 1914 it was purchased in Nowy Targ by Ksawery Prauss, a collector from Zakopane. In 1920, he donated his collection to the Tatra Museum and thus the sculpture, along with 93 other ethnographic objects from Podhale, became part of the museum collection.

Wooden sculpture “Madonna and Child” of Jan Kluś

The folk sculpture Madonna and Child was made in the 19th century by a village woodcarver Jan Kluś of Olcza (originally, Olcza was an independent settlement, now it is a district of Zakopane). It belongs to the most outstanding sculptures in the collection of the Tatra Museum.

Wooden sculpture “Highlander”

Full wooden sculpture depicting a man’s figure dressed in a folk outfit similar to outfits worn by Podhale highlanders in the 2nd half of the 19th century. It was purchased for the Tatra Museum’s collection in the 1990s. There is no information about its author, place, or time of completion.

Wooden pitchfork

Drewnianych wideł, jako popularnego prostego narzędzia rolniczego, używano powszechnie do I połowy XX wieku, kiedy to zaczęły zastępować je coraz tańsze widły wykonane z żelaza. Typ wideł do rozrzucania gnoju znajdujących się w zbiorach Muzeum w Kętach można było spotkać na terenie południowej...

Wooden feretrum

Feretron to szczególny rodzaj obrazów lub rzeźb z przedstawieniami świętych, których używano niegdyś nie tylko podczas procesji w uroczystości kościelne, ale także jako przenośnych ołtarzy w trakcie pielgrzymek.