Najnowsze wydarzenia

RIKO TAKAHASHI. Kaligrafia Japońska

Kaligrafia „Ima/Teraz” Rikō Takahashi, 2013, Japonia, kolekcja Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

„Najnowsza wystawa Riko Takahashi w Galerii Muzeum Manggha zorganizowana latem 2017 roku to prawdziwe święto kaligrafii w Krakowie.”*

Kaligrafia nierozerwalnie związana jest z kulturą Japonii, wyrasta z jej tradycji oraz odzwierciedla jej estetykę i filozofię. Kaligrafia stanowi syntezę formy i znaczenia. Jako znak, niesie za sobą treść, przy czym jest również indywidualnym zapisem gestu, działaniem twórczym, wyrazem osobistej refleksji twórcy, choć proces jej powstawania jest wynikiem wielu ćwiczeń i licznych powtórzeń, a sam akt – kontrolowany i precyzyjny.

Kaligrafia na Zachodzie rozumiana jest jako jedno z charakterystycznych zjawisk dla kultury Wschodu. Na Zachodzie postrzeganie jej jest jednak oparte wyłącznie na bodźcach wizualnych i strukturze formalnej, oceniana jest estetycznie, podobnie jak dzieło abstrakcyjne, gdyż jej treść bez dodatkowego wyjaśnienia czy tłumaczenia pozostaje dla widza niezrozumiała. Zupełnie inaczej oddziałuje ona w kręgu kultury japońskiej czy wschodniej, w której dostrzega się inne jej wartości, a całość rozumiana może być indywidualnie przez odbiorcę, gdyż jak każde słowo posiada znaczenie odwołujące się do osobistych doświadczeń i refleksji.

Riko Takahashi jest „przedstawicielką nurtu kaligrafii nowoczesnej, która tworzenie kaligrafii traktuje jako swoja misję życiową, od lat kształci uczniów, którzy rozwijają swoje umiejętności pod jej kierunkiem, prowadzi warsztaty kaligrafii dla wszystkich zainteresowanych, wszędzie stara się popularyzować tę piękną japońską tradycję. Kiedy w roku 2013 Mistrzyni prezentowała po raz pierwszy swoje prace w Krakowie, publiczność żywo reagowała na pełne ekspresji kompozycje, malowane śmiałymi pociągnięciami pędzla.”*

 

 

Czas trwania:  02.06.2017 - 20.08.2017

Idea i scenariusz: Riko Takahashi
Koordynacja: Anna Śmiałek, Julita Bilska
Aranżacja plastyczna: Masakazu Miyanaga

Zobacz również kaligrafię „Ima/Teraz” Rikō Takahashi oraz interpretacje podejmującą refleksję o pisaniu „Jeśli pisać, to kaligrafować” Grzegorza Barasińskiego na portalu WMM.

*Cytaty zaczerpnięte z informacji o wystawie na stronie Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha: http://manggha.pl/exhibition/101 [dostęp: 21.06.2017].