« Back

WMM na konferencji „Sieć pamięci”

Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Katedra Socjologii i Pracy Socjalnej Narodowego Uniwersytetu Politechnika Lwowska we Lwowie organizują w dniach 3–4 czerwca 2014 roku konferencję pt. Sieć pamięci. Cyfrowe postaci pamięci społecznej

Konferencja ma stać się miejscem dyskusji na temat obrazu przeszłości kształtowanego przez narzedzia internetowe. Czy nowoczesne medium zmienia naszą perspektywę patrzenia na to, co minione? Czy możliwe dzięki niemu sieciowanie ma wpływ na zmiany w konstruowaniu się pamięci społecznej? Organizatorzy konferencji spodziewają sie poruszenia następujących obszarów badawczych:

 • Pamięć społeczna w teorii i praktyce badań socjologicznych

 • Internet i cyfrowa rewitalizacja przeszłości

 • Mediatyzacja pamięci – internetyzacja pamięci

 • Instytucje kultury i cyfryzacja zasobów

 • Non omnis moriar czyli wieczne życie prywatnych stron domowych

 • Edukacyjne funkcje cyfrowych nośników pamięci

 • Cyfrowa pamięć, pamięć analogowa

 • Ocalić od zapomnienia – archiwizacja zagrożonych kultur

 • Traumy i konflikty XX wieku i ich cyfrowe reprezentacje

 • Wizualizacja pamięci – o obrazach w sieci i ich funkcjach

 • Przeszłość bliska i odległa w sieci

 • Lokalność i przestrzeń w Internecie

 • Obok historii – minione życie codzienne jako obiekt cyfrowego utrwalenia

 • „Białe plamy” historii a Internet

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie organizatora. Wśród wystąpień nie zabraknie również naszej refleksji nad cyfryzacją obiektów muzealnych. W pierwszym dniu konferencji (3 czerwca, godz. 14.30) w sekcji I, poświęconej zagadnieniu Muzea w sieci: wirtualne repozytoria kultury, wystąpi redaktor prowadząca WMM, Kinga Kołodziejska z referatem pt. Wirtualne Muzea Małopolski jako (nie)realne spotkanie. Serdecznie zapraszamy.

Kiedy? 

3 czerwca 2014 roku (wtorek), godz. 9.00–18.30

4 czerwca 20114 roku (środa), godz. 9.30–14.30

Gdzie? 

3 czerwca: Wydział Humanistyczny AGH, ul. Gramatyka 8a, Budynek D-13

4 czerwca: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, Budynek Główny