List of all exhibits. Click on one of them to go to the exhibit page. The topics allow exhibits to be selected by their concept categories. On the right, you can choose the settings of the list view.

The list below shows links between exhibits in a non-standard way. The points denote the exhibits and the connecting lines are connections between them, according to the selected categories.

Enter the end dates in the windows in order to set the period you are interested in on the timeline.

Objects
all museums
Clean selection
Show filters
Hide filters

Jewel Box

This large container with a low barrel-shaped belly, a wide neck and an attached hemispherical lid with an arched handle is decorated with an engraved geometrical and plant ornament. These decorations are based on an adherence to the principles of symmetry and harmony according to Quran teachings. The container was made with great attention paid to its appearance and beauty as it is to be a reflection of a better world and to bring good luck.

Włocławek reliquary (Kruszwica reliquary)

The Włocławek reliquary (also known as the Kruszwica reliquary) was created in the 2nd quarter of the 12th century, supposedly in Swabia. It is linked to the Zwiefalten workshop. The exhibit is in the form of a rectangular low chest on four legs made of oak wood and covered with a copper sheet decorated with champlevé (blue, fair blue, white and green), engraved and gilded.

Drum mixing device for spices

Prezentowane mieszadło służyło do przygotowywania zestawów ziół na przeróżne dolegliwości. Do ogromnego miedzianego bębna wsypywano w odpowiednich proporcjach poszczególne zioła, a następnie, po ich dokładnym wymieszaniu uzyskiwano pożądane kombinacje ziół na przeróżne dolegliwości...

Laboratory press

Prasa apteczna tłokowa służyła do wytłaczania (expressio) surowców roślinnych, wymagających dużej siły nacisku. Otrzymywano w ten sposób soki z owoców, liści i korzeni lub oleje z nasion. Prasa tłokowa składała się z drewnianej podstawy, do której przytwierdzony był...

Alembic

Alembic (Latin: alembicum) is a part of the apparatus required for distillation (distillation from Latin: distillare—drip, fall by drops). It consists of three separate parts: a boiler in which substances for distillation are placed, a helmet covering the boiler, and a cooler that connects the boiler to the receiver; namely, the place where the liquefied (distilled) liquid flows down.

Legion's eagle — the top of the Column of the Legions

16 sierpnia 1915 roku przypadała pierwsza rocznica utworzenia Naczelnego Komitetu Narodowego, który sprawował polityczno-organizacyjną opiekę na Legionami Polskimi. Tego dnia na Rynku Głównym w Krakowie, przed kościołem Mariackim, odsłonięto Kolumnę Legionów. Był to wysoki drewniany słup, do którego każdy obywatel mógł wbić gwóźdź, za co musiał uiścić odpowiednią kwotę, którą przekazywano na fundusz pomocy dla rodzin rannych i poległych legionistów.