List of all exhibits. Click on one of them to go to the exhibit page. The topics allow exhibits to be selected by their concept categories. On the right, you can choose the settings of the list view.

The list below shows links between exhibits in a non-standard way. The points denote the exhibits and the connecting lines are connections between them, according to the selected categories.

Enter the end dates in the windows in order to set the period you are interested in on the timeline.

Views: 1188
(Votes: 2)
The average rating is 5.0 stars out of 5.
Print metrics
Print description

A Hanaire [花入], which is a flower vase used during the tea ceremony, can have many forms — standing, hanging, with a broad spout, or imitating a thin bamboo stem. Hanaire creators are not limited in terms of materials they can use, either. In tea rooms, one can encounter vases made of wicker, hollow calabash, and every kind of ceramic. Those lighter materials are used during summer gatherings; while heavier ones are chosen in winter.

more

A Hanaire [花入], which is a flower vase used during the tea ceremony, can have many forms — standing, hanging, with a broad spout, or imitating a thin bamboo stem. Hanaire creators are not limited in terms of materials they can use, either. In tea rooms, one can encounter vases made of wicker, hollow calabash, and every kind of ceramic. Those lighter materials are used during summer gatherings; while heavier ones are chosen in winter.
The presented hanaire, one of a few vases of this kind in the collection of the Manggha Museum, stands out from other vases due to its history. It was created by an artist of the famous Kaneshige family, whose members have been baking ceramics since the 16th century. It was donated to the Manggha Museum by Gisele Jahn, a researcher and collector of Japanese ceramics, in 2010. At that time, the Museum, having suffered damage during a flood, organised an auction. The proceeds of this auction were intended to assist the renovation fund, and artists and collectors, who were sympathetic to the museum, donated their works for that purpose. The artwork in question was not sold, and it remained in the collection of the Museum, being a reminder of those dramatic events that took place a few years previously. It is also a splendid example of bizen ceramics, with its coarse surface and almost metallic shade.

Elaborated by Aleksandra Görlich (The Manggha Centre of Japanese Art and Technology), editorial team of Małopolska’s Virtual Museums, © all rights reserved

less

Herbata — wstrętna trucizna czy napój zdrowia?

Trudno stwierdzić z całą pewnością, kiedy Polacy po raz pierwszy zetknęli się z herbatą. Herba the, co oznacza zioło the, dotarła nad Wisłę być może już w drugiej połowie XVII wieku, a niewątpliwie znana była w wieku XVIII, choć popularnością nigdy nie dorównała kawie.

more

Trudno stwierdzić z całą pewnością, kiedy Polacy po raz pierwszy zetknęli się z herbatą. Herba the, co oznacza zioło the, dotarła nad Wisłę być może już w drugiej połowie XVII wieku, a niewątpliwie znana była w wieku XVIII, choć popularnością nigdy nie dorównała kawie. Jeszcze za panowania króla Stanisława Augusta nowym napojem raczyła się głównie postępowa arystokracja, a ludzie o bardziej tradycyjnych zapatrywaniach uważali ją za ohydną i szkodliwą używkę. Podobnie zresztą odnosili się do bardziej rozpowszechnionej kawy. Niepochlebny pogląd na herbatę miał m.in. działający w czasach Stanisławowskich ksiądz Krzysztof Kluk, który uważał, „że, gdyby Chiny wszystkie swoje trucizny przesłały, nie mogłyby nam tyle zaszkodzić, ile swoją herbatą. Może to być, że w jakim przypadku jest użyteczną, ale częste zażycie owej ciepłej wody osłabia nerwy i naczynia do strawności służące, soki, oraz zbytnio rozwalnia. Dzieciom i młodym osobom zawsze szkodliwa. Jeśli liście mogą mieć jakowąś skuteczność, zapewne nie tak osobliwą, aby się nie miały naleść nasze rośliny, które-by im zrównały, a może jeszcze przewyższyły”. Nieprawdą jest jednak, że herbata zupełnie nie znalazła w Polsce uznania – doktor Tomasz Ormiński pisał o naparze z liści the, że „sen odejmuje bez szkody, dlatego kupcy, którzy w nocy wiele pisać mają, w Wenecji piją Thee; wiele pomaga ona żołądkowi, używałem i ja tego ziela po trosze, ale mej kompleksji przyzwoitsza kawa”.

Zobacz:
Puszka na herbatę
Cesarski zestaw do parzenia herbaty „hiratemae” w sezonie letnim
Wazon „hanaire” na kwiaty dekorujące ceremonię parzenia herbaty
Imbryk z nakrywką

Przeczytaj o kawie — szkaradnej truciźnie i jadach

Opracowanie: Adam Spodaryk (Redakcja WMM),
Licencja Creative Commons

 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Bibliografia:

Aleksander Brückner, Encyklopedia staropolska, t. 1, Warszawa 1939, szp. 435–436.
Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska, t. 2, Warszawa 1901, s. 246.

less

“Hanaire” flower vase used to decorate tea ceremonies

Pictures

Links

INTERPRETATIONS

Game


Recent comments

Add comment: