List of all exhibits. Click on one of them to go to the exhibit page. The topics allow exhibits to be selected by their concept categories. On the right, you can choose the settings of the list view.

The list below shows links between exhibits in a non-standard way. The points denote the exhibits and the connecting lines are connections between them, according to the selected categories.

Enter the end dates in the windows in order to set the period you are interested in on the timeline.

Views: 4878
(Votes: 2)
The average rating is 5.0 stars out of 5.
Print metrics
Print description

The Jewish wedding ring was purchased in 1985 in “Desa”. Its owner is unknown. The ring is decorated with a floral motif and a Jewish inscription, Mazel Tov [Good luck]. It is topped with a model of a building — a symbolic depiction of the buildings in Jerusalem.

more

The Jewish wedding ring was purchased in 1985 in “Desa”. Its owner is unknown. The ring is decorated with a floral motif and a Jewish inscription, Mazel Tov [Good luck]. It is topped with a model of a building — a symbolic depiction of the buildings in Jerusalem.

Elaborated by the Irena and Mieczysław Mazaraki Museum in Chrzanów, © all rights reserved

less

Remember about the temple, “Mazel Tov!”

The motif of decorating Jewish wedding rings with a model of a building appeared as early as the Middle Ages. The top represented either a house to be shared by a young married couple, or – as in the case of the ring presented on our website – a symbolic depiction of the Holy Temple of Jerusalem. The destruction of the Holy Temple is a recurring motif throughout the entire wedding ceremony.

more

The motif of decorating Jewish wedding rings with a model of a building appeared as early as the Middle Ages. The top represented either a house to be shared by a young married couple, or – as in the case of the ring presented on our website – a symbolic depiction of the Holy Temple of Jerusalem. The destruction of the Holy Temple is a recurring motif throughout the entire wedding ceremony. Also, the famous custom of breaking a glass by the groom is connected with it.
The exclamation by the gathered, “Mazel Tov!” (Hebrew: מזל טוב – “Good luck!”) and the sound of breaking glass are the first associations connected with a Jewish wedding ceremony. In fact, a traditional Jewish wedding is a very solemn and joyful event with a deep spiritual significance (for a religious Jew, the joy felt because of a wedding means mitzvah, i.e. one of the religious duties). It consists of two stages: erusin and nisuin; it also has a civil and legal character. The customary breaking and subsequent crash of a wedding glass by the groom is intended to commemorate the destruction of the Holy Temple in Jerusalem. This act reminds everyone that even in moments of exultation one should not forget about the destruction of Jerusalem and the desire to return to the Promised Land.

Elaborated by the editorial team of Małopolska's Virtual Museums,
Licencja Creative Commons

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Poland License.

See also:
Jewish wedding ring

less

„Na przyszły rok w Jerozolimie”

Nie sposób zrozumieć zwyczajów, nie tylko religijnych, w kulturze żydowskiej, nie cofając się choć na chwilę do najdawniejszych dziejów narodu żydowskiego i starożytnego Izraela. Wiele z nich nawiązuje symbolicznie do obrzędów dokonywanych w Świątyni Jerozolimskiej, realizując je jednak w znacznie...

more

Nie sposób zrozumieć zwyczajów, nie tylko religijnych, w kulturze żydowskiej, nie cofając się choć na chwilę do najdawniejszych dziejów narodu żydowskiego i starożytnego Izraela. Wiele z nich nawiązuje symbolicznie do obrzędów dokonywanych w Świątyni Jerozolimskiej, realizując je jednak w znacznie skromniejszym zakresie. Również judaika prezentowane na naszym portalu przypominają funkcją, a niekiedy nawet wyglądem przedmioty znajdujące się w Świątyni, o której istnieniu pobożny Żyd nie powinien nigdy zapominać.
Wedle tradycji, Żydzi wywodzą się od patriarchy Abrahama, który żył około 2000 roku p.n.e. Początkowo stanowili naród pasterski i koczowniczy, ale wkrótce udało im się stworzyć na terenie dzisiejszej Palestyny silne i niezależne państwo. Jednym z najważniejszych przejawów umacniania się tożsamości narodowej i religijnej Izraelitów było zbudowanie monumentalnej Świątyni Jerozolimskiej około 1000 roku p.n.e. przez króla Salomona. To tu znajdowało się tak zwane Miejsce Najświętsze (zwane też: Święte Świętych), zgodnie z wiarą, uświęcone obecnością boską, w którym przechowywano Arkę Przymierza z Tablicami Dziesięciorga Przykazań. To do tego miejsca nawiązuje aron (ha-)kodesz w dzisiejszych synagogach. W VI wieku p.n.e. najazd króla Babilonii, Nabuchodonozora, położył kres starożytnemu państwu Izrael. Świątynia została całkowicie zniszczona. Odbudowano ją, tworząc tak zwaną Drugą Świątynię. W IV wieku p.n.e. Palestynę zajął Aleksander Macedoński, a w 63 roku p.n.e. opanowali ją Rzymianie. W 70 roku n.e. rzymskie wojska zburzyły Drugą Świątynię, a w roku 135 rzymski cesarz Hadrian wypędził Żydów z Jerozolimy i zakazał im wstępu do miasta.
W historii narodu żydowskiego rozpoczęły się czasy diaspory, czyli rozproszenia, które poza powstałym w 1948 roku współczesnym państwem Izrael trwa do dziś.
Nigdy nie udało się już odbudować Świątyni Jerozolimskiej. Pozostałością po niej jest Ściana Płaczu (Mur Zachodni). Wedle tradycji, w szczeliny pomiędzy kamieniami ją tworzącymi wkłada się karteczki z prośbami do Boga. Tęsknota za centralnym ośrodkiem kultu religijnego i ponownym zjednoczeniem całego narodu żydowskiego przepełnia życie religijnego Żyda. Wyraża się też w wierze, że po nadejściu Mesjasza Świątynia zostanie odbudowana.
Taka jest też geneza słynnego życzenia Leszana haba bJiruszalaim („Na przyszły rok w Jerozolimie”, czyli Świętym Mieście, siedzibie Świątyni), które wypowiada się podczas święta Pesach. Obchodzący święto w Jerozolimie dodają: „W Jerozolimie odbudowanej”, podkreślając fakt braku w niej Świątyni.

Opracowanie: Kinga Kołodziejska (Redakcja WMM),
Licencja Creative Commons

 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Zobacz:
Balsaminka wieżyczkowa

Balsaminka wieżyczkowa z Wiednia
Balsaminka w kształcie ryby
Puszka na wonności z Austro-Węgier

less

Jewish wedding ring

Pictures

Audio

Żydowski pierścień zaślubinowy odc. A Tells: Katarzyna Zimmerer
play
Żydowski pierścień zaślubinowy [audiodeskrypcja] Tells: Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA
play
Żydowski pierścień zaślubinowy odc. B Tells: Katarzyna Zimmerer
play

Recent comments

Marcin Grochoni
21/11/15 23:21
Interesujące

Add comment: