List of all exhibits. Click on one of them to go to the exhibit page. The topics allow exhibits to be selected by their concept categories. On the right, you can choose the settings of the list view.

The list below shows links between exhibits in a non-standard way. The points denote the exhibits and the connecting lines are connections between them, according to the selected categories.

Enter the end dates in the windows in order to set the period you are interested in on the timeline.

Views: 2485
(Votes: 2)
The average rating is 5.0 stars out of 5.
Print metrics
Print description

The detective camera was produced around 1890 by V. Bischoff from Munich (Germany). It is a very rare camera, with a hand-held 9x12 cm disc changer, that allows you to quickly take 12 photos.

more

The detective camera was produced around 1890 by V. Bischoff from Munich (Germany). It is a very rare camera, with a hand-held 9x12 cm disc changer, that allows you to quickly take 12 photos.
The visible cubic box brings to mind the most primitive designs of cameras of the box type, used in the first years of photography. The shape, however, is misleading, because — by placing the “magazine” on the back of the disc — you can capture twelve photos with this camera imperceptibly. This is made possible thanks to the leather bag on the side of the camera. Two folding mirror sights for vertical and horizontal photos allow for efficient framing; the lever in the upper part of the camera facilitates focus; a circular counter — “diary” — on the side enables you to determine the number of photos taken. Thanks to the leather handle, you can easily move the camera.
On the side wall, there is a small disc specifying the seller of this camera. This was: storehouse of photographic articles — Soennecken & Co in Munich. The manufacturer’s patent rights are reminiscent of the lettering on the ring around the lens: Patent V. Bischoff München.
The name of the camera under discussion — the detective camera — is related to advertising slogans accompanying the introduction of cameras with replacement films. This refers back to the quick and unnoticed shooting of photographs, characteristic for detectives known from the pages of novels. This name was also adopted in Poland, where these cameras are called “detectives”.

Elaborated by Marek Maszczak (Museum of Photography in Kraków), © all rights reserved

less

O początkach techniki fotograficznej

W historii techniki fotograficznej pojawia się wiele rozwiązań pozwalających usprawnić proces fotografowania. Pierwsze metody otrzymywania negatywów fotograficznych (z lat 50-tych XIX wieku) wymagały stosowania płyt szklanych powleczonych warstwą kolodionu, który w momencie wykonywania zdjęć...

more

W historii techniki fotograficznej pojawia się wiele rozwiązań pozwalających usprawnić proces fotografowania.
Pierwsze metody otrzymywania negatywów fotograficznych (z lat 50. XIX wieku) wymagały stosowania płyt szklanych powleczonych warstwą kolodionu, który w momencie wykonywania zdjęć pozostawał jeszcze mokry. Z chwilą pokrycia płyty warstwą kolodionu i po uczuleniu jej w odpowiedniej kąpieli fotograf miał zaledwie kilka minut na wsunięcie jej do kasety umieszczonej z tyłu aparatu i naświetlenie. Następnie trzeba było jeszcze mokry materiał wywołać i utrwalić w ciemni. Jeśli fotograf działał zbyt opieszale, zdjęcie było nieudane.
Kiedy w połowie lat 70. XIX wieku pojawiły się w handlu „suche” płyty żelatynowo–srebrowe, technika wykonywania zdjęć stała się o wiele łatwiejsza. Negatywy na płytach szklanych kupowało się gotowe w sklepach, w ciemni ładowało się je do kasety, a zdjęcie można było wykonać w aparacie bez pośpiechu. Naświetlone obrazy obrabiało się w ciemni nawet w kilka tygodni po naświetleniu.
Przez cały wyżej opisywany okres używało się do wykonywania zdjęć dużych i ciężkich aparatów atelierowych, zwanych również altanowymi, oraz używanych w plenerach, nieco lżejszych, aparatów podróżnych, których podstawową zaletą była możliwość złożenia ich do transportu. W obydwu przypadkach posługiwano się specjalnymi drewnianymi kasetami, które ładowano w ciemniach (zwanych często „ciemnicami”). Przed każdym zdjęciem trzeba było umieścić w odpowiedni sposób kasetę w aparacie, wysunąć zabezpieczającą deseczkę zwaną szybrem i dopiero naświetlić zdjęcie, zdejmując po prostu pokrywkę z obiektywu. Liczba załadowanych kaset ograniczała możliwości fotografa, a każdorazowe ich zmienianie przedłużało czas wykonania zdjęcia.
Dopiero w latach 80. XIX wieku pojawiła się nowa kategoria aparatów fotograficznych, w których wyeliminowano konieczność stosowania indywidualnych kaset mieszczących suche płyty. Były to aparaty fotograficzne zwane z angielska detective camera, co można przetłumaczyć jako „aparaty detektywistyczne”. Sama nazwa miała zwrócić uwagę kupującego na szczególne właściwości aparatu. W ówczesnej polskiej prasie pojawiły się opisy przedstawiające nową konstrukcję w samych superlatywach. Miała ona umożliwić wykonanie kilkunastu zdjęć, i to bez zmiany kaset. Aparat taki trzeba było „załadować” w ciemni, wsuwając w specjalne metalowe uchwyty 12 płyt szklanych, które umieszczało się, jedna za drugą, wewnątrz aparatu. Następnie po naświetleniu zdjęcia trzeba było go „przeładować”, chwytając naświetloną płytę ręką za pomocą umieszczonego z boku specjalnego światłoczułego, skórzanego worka i przekładając ja na koniec szeregu. W ten sposób kolejno naświetlano wszystkie płyty. Negatywy na przełomie lat 80. i 90. XIX wieku posiadały znaczną światłoczułość, dlatego w aparatach detective camera były już wbudowane bardzo proste metalowe migawki zaskokowe, które za naciśnięciem przycisku skutecznie odmierzały czas naświetlenia, wynoszący ułamki sekundy.
Aparaty detective camera nie odegrały istotnej roli w historii techniki fotograficznej, bowiem niemal całkowicie wyparły je w latach 90. XX wieku aparaty na błonę zwojową, wymyślone przez Georga Eastmana. Wprowadził on w 1888 roku do sprzedaży aparat Kodak No 1 fabrycznie załadowany wstęgą papierową pozwalającą na wykonanie aż 100 zdjęć.
Dzisiaj aparaty te są nieco zapomnianym epizodem dziejach fotografii, stanowiąc przykład niezwykłej pomysłowości XIX-wiecznych konstruktorów.

Opracowanie: Marek Maszczak (Muzeum Historii Fotografii w Krakowie), © wszystkie prawa zastrzeżone

less

Detective camera by V. Bischoff Company

Pictures

Audio

Detective camera – aparat fotograficzny firmy V. Bischoff Tells: Marek Maszczak
play
Detective camera – aparat fotograficzny firmy V. Bischoff [audiodeskrypcja] Tells: Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA
play

Links

Game


Recent comments

Add comment: