List of all exhibits. Click on one of them to go to the exhibit page. The topics allow exhibits to be selected by their concept categories. On the right, you can choose the settings of the list view.

The list below shows links between exhibits in a non-standard way. The points denote the exhibits and the connecting lines are connections between them, according to the selected categories.

Enter the end dates in the windows in order to set the period you are interested in on the timeline.

Views: 3126
(Votes: 2)
The average rating is 5.0 stars out of 5.
Print metrics
Print description

Fotografia przedstawia cztery osoby: dwie kobiety, mężczyznę i chłopca. Przyglądają się wybieraniu ziemi pod fundamenty przez koparkę i załadunkowi jej na ciężarówkę. Po prawej młoda kobieta z warkoczem upiętym wokół głowy, z teczką w ręce i mężczyzna w garniturze.

more

Fotografia przedstawia cztery osoby: dwie kobiety, mężczyznę i chłopca. Przyglądają się wybieraniu ziemi pod fundamenty przez koparkę i załadunkowi jej na ciężarówkę. Po prawej młoda kobieta z warkoczem upiętym wokół głowy, z teczką w ręce i mężczyzna w garniturze, stoją tyłem, po prawej stronie kadru. Po lewej stara kobieta w ciemnej chustce na głowie i chłopiec siedzą na belce. Warto zwrócić uwagę na koparkę, blok mieszkalny, postacie ludzkie zwrócone tyłem na pierwszym planie — wyrażają ideę, że budowa osiedla dotyczy wszystkich pokoleń. W tle widoczne bloki Nowej Huty. Jednak Barthesowskie punctum stanowi warkocz młodej kobiety i teczka w jej ręku. Czyżby to był zwrot w stronę indywidualizmu? 
Postacie ujęte na fotografii mogą należeć do jednej rodziny, która zebrała się na placu budowy, by oglądać postępujące prace.
Na odwrociu zdjęcia autor umieścił swoją sygnaturę wykonaną czarną, tuszową pieczątką: „Wiesław Tomaszkiewicz /P.O. BOX. 80 /30-965 Kraków 69”, a wzdłuż górnej krawędzi — notkę ołówkiem: „NOWA HUTA — BUDOWA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO”.W zbiorach MHF znajdują się liczne widoki osiedla mieszkaniowego w Nowej Hucie, fragmenty Nowej Huty w obiektywie Wiesława Tomaszkiewicza, jak również wiele innych zdjęć tego cenionego fotografa i operatora filmowego.

Elaborated by Małgorzata Kanikuła (The Walery Rzewuski History of Photography Museum in Kraków), © all rights reserved

less

Wiesław Tomaszkiewicz — fotograf, operator, taternik...

W zbiorach Muzeum Historii Fotografii znajduje się wiele zdjęć cenionego fotografa i operatora filmowego, Wiesława Tomaszkiewicza. Urodził się 1 lipca 1924 roku w Nowym Sączu, zmarł w 2009 roku. Był magistrem filologii orientalnej, operatorem filmowym — wykonywał zdjęcia do filmów dokumentalnych — fotografem, taternikiem...

more

W zbiorach Muzeum Historii Fotografii znajduje się wiele zdjęć cenionego fotografa i operatora filmowego, Wiesława Tomaszkiewicza. Urodził się 1 lipca 1924 roku w Nowym Sączu, zmarł w 2009 roku. Był magistrem filologii orientalnej, operatorem filmowym — wykonywał zdjęcia do filmów dokumentalnych — fotografem, taternikiem i krótkofalowcem. Zbiór fotografii jego autorstwa obejmuje prawie 54 000 zdjęć z lat 1939—1990. Najstarsze fotografie przedstawiają okupowany Kraków i rodzinę Tomaszkiewiczów.
Znaczna część zdjęć przedstawia wspinaczki wysokogórskie, terenowe rajdy samochodowe i motocyklowe, plany filmowe, krajobrazy i architekturę Polski. Taternictwo było jego pasją; już w czasie II wojny światowej był blisko związany z krakowską grupą Pokutników (wspinaczki po skałkach podkrakowskich). Uprawiał taternictwo w pierwszych latach po wojnie, w 1948 także w zimie. Jest autorem zdjęć filmowych wielu programów telewizyjnych związanych z Tatrami, Zakopanem, Podhalem i Beskidami. W Muzeum Historii Fotografii znajdują się serie zdjęć, między innymi Kalwaria Zebrzydowska (1955—1965), Motocykle na placu (1950—1969), portret Epifaniusza Drowniaka (Nikifora).

Opracowanie: Małgorzata Kanikuła (Muzeum Historii Fotografii), © wszystkie prawa zastrzeżone

Zdjęcia Wiesława Tomaszkiewicza na portalu Wirtualne Muzea Małopolski:
Fotografia „Budowa osiedla mieszkaniowego — Kraków, Nowa Huta” Wiesława Tomaszkiewicza
Fotografia „Lajkonik przed Urzędem Miasta odbiera poczęstunek” Wiesława Tomaszkiewicza

less

Photograph “Block of flats being constructed — Kraków, Nowa Huta” by Wiesław Tomaszkiewicz

Pictures

Audio

Fotografia „Budowa osiedla mieszkaniowego – Kraków, Nowa Huta” Wiesława Tomaszkiewicza [audiodeskrypcja] Tells: Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA
play
Fotografia „Budowa osiedla mieszkaniowego – Kraków, Nowa Huta” Wiesława Tomaszkiewicza Tells: Piotr Krasny
play

Links

Game

See also


Recent comments

Add comment: