List of all exhibits. Click on one of them to go to the exhibit page. The topics allow exhibits to be selected by their concept categories. On the right, you can choose the settings of the list view.

The list below shows links between exhibits in a non-standard way. The points denote the exhibits and the connecting lines are connections between them, according to the selected categories.

Enter the end dates in the windows in order to set the period you are interested in on the timeline.

Views: 3875
(Votes: 2)
The average rating is 5.0 stars out of 5.
Print metrics
Print description

The photograph shows four people: two women, a man, and a boy. They look at the excavator digging the soil out for the foundations and loading it onto the truck. On the right, there is a young woman wearing a braid with a briefcase in her hand, standing with her back turned on the right side of the frame, and a man in a suit.

more

The photograph shows four people: two women, a man, and a boy. They look at the excavator digging the soil out for the foundations and loading it onto the truck. On the right, there is a young woman wearing a braid with a briefcase in her hand, standing with her back turned on the right side of the frame, and a man in a suit. On the left, we can see an old woman, wearing a dark headscarf, and a boy, sitting on a beam. It is worth paying attention to the excavator, a block of flats, and the human figures with their backs turned in the foreground; they express the idea that the construction of the housing estate applies to all generations. In the background, the blocks of Nowa Huta are visible. However, Barthes’ punctum is formed by the young woman’s braid and the briefcase in her hand. Is this a move towards individualism? 
The characters included in the photograph may belong to one family, which gathered at the construction site to watch the work progress.
On the reverse of the photograph, the author has marked his signature with the black, ink stamp: “Wiesław Tomaszkiewicz/P.O. BOX. 80/30-965 Kraków 69”, and along the upper edge, there is a note in pencil: “NOWA HUTA—CONSTRUCTION OF A HOUSING ESTATE”. The MuFo collections contain numerous views of a housing estate in Nowa Huta, images of Nowa Huta through the lens of Wiesław Tomaszkiewicz, as well as many other photos by this renowned photographer and cinematographer.

Elaborated by Małgorzata Kanikuła (Museum of Photography in Kraków), © all rights reserved

less

Wiesław Tomaszkiewicz — fotograf, operator, taternik...

W zbiorach Muzeum Historii Fotografii znajduje się wiele zdjęć cenionego fotografa i operatora filmowego, Wiesława Tomaszkiewicza. Urodził się 1 lipca 1924 roku w Nowym Sączu, zmarł w 2009 roku. Był magistrem filologii orientalnej, operatorem filmowym — wykonywał zdjęcia do filmów dokumentalnych — fotografem, taternikiem...

more

W zbiorach Muzeum Historii Fotografii znajduje się wiele zdjęć cenionego fotografa i operatora filmowego, Wiesława Tomaszkiewicza. Urodził się 1 lipca 1924 roku w Nowym Sączu, zmarł w 2009 roku. Był magistrem filologii orientalnej, operatorem filmowym — wykonywał zdjęcia do filmów dokumentalnych — fotografem, taternikiem i krótkofalowcem. Zbiór fotografii jego autorstwa obejmuje prawie 54 000 zdjęć z lat 1939—1990. Najstarsze fotografie przedstawiają okupowany Kraków i rodzinę Tomaszkiewiczów.
Znaczna część zdjęć przedstawia wspinaczki wysokogórskie, terenowe rajdy samochodowe i motocyklowe, plany filmowe, krajobrazy i architekturę Polski. Taternictwo było jego pasją; już w czasie II wojny światowej był blisko związany z krakowską grupą Pokutników (wspinaczki po skałkach podkrakowskich). Uprawiał taternictwo w pierwszych latach po wojnie, w 1948 także w zimie. Jest autorem zdjęć filmowych wielu programów telewizyjnych związanych z Tatrami, Zakopanem, Podhalem i Beskidami. W Muzeum Historii Fotografii znajdują się serie zdjęć, między innymi Kalwaria Zebrzydowska (1955—1965), Motocykle na placu (1950—1969), portret Epifaniusza Drowniaka (Nikifora).

Opracowanie: Małgorzata Kanikuła (Muzeum Historii Fotografii), © wszystkie prawa zastrzeżone

Zdjęcia Wiesława Tomaszkiewicza na portalu Wirtualne Muzea Małopolski:
Fotografia „Budowa osiedla mieszkaniowego — Kraków, Nowa Huta” Wiesława Tomaszkiewicza
Fotografia „Lajkonik przed Urzędem Miasta odbiera poczęstunek” Wiesława Tomaszkiewicza

less

“Block of flats being constructed — Kraków, Nowa Huta”

Pictures

Audio

Fotografia „Budowa osiedla mieszkaniowego – Kraków, Nowa Huta” Wiesława Tomaszkiewicza [audiodeskrypcja] Tells: Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA
play
Fotografia „Budowa osiedla mieszkaniowego – Kraków, Nowa Huta” Wiesława Tomaszkiewicza Tells: Piotr Krasny
play

Links

Game

See also


Recent comments

Add comment: