List of all exhibits. Click on one of them to go to the exhibit page. The topics allow exhibits to be selected by their concept categories. On the right, you can choose the settings of the list view.

The list below shows links between exhibits in a non-standard way. The points denote the exhibits and the connecting lines are connections between them, according to the selected categories.

Enter the end dates in the windows in order to set the period you are interested in on the timeline.

Views: 7593
(Votes: 2)
The average rating is 5.0 stars out of 5.
Print metrics
Print description

Autorem Zielnika... jest Szymon Syreniusz (ok. 1540–1611), lekarz i botanik, profesor Akademii Krakowskiej. Dzieło zawiera opisy 765 roślin leczniczych wraz z ich leczniczym zastosowaniem. Monografia zawiera drzeworytnicze wizerunki roślin. Jak wynika z tytułu, był on przeznaczony lekarzom...

more

Autorem Zielnika... jest Szymon Syreniusz (ok. 1540–1611), lekarz i botanik, profesor Akademii Krakowskiej. Dzieło zawiera opisy 765 roślin leczniczych wraz z ich leczniczym zastosowaniem. Monografia zawiera drzeworytnicze wizerunki roślin. Jak wynika z tytułu, była ona dedykowana lekarzom, Aptekarzom, Cyrulikom, Barbirzom, Roztrucharzom, końskiem lekarzom, Mastalerzom Ogrodnikom Kuchmistrzom, kucharzom, Synkarzom, Gospodarzom, Mamkom, Paniom Pannom y tym wszytkim ktorzy sie kochaia y obieruia w lekarstwach. 
Oprócz przepisów na leki można w niej znaleźć również przepisy potraw, sposoby zwalczania szkodników, leczenia bydła domowego itd., a także dawne ludowe zwyczaje i obrzędy związane z roślinami. Druk Zielnika..., rozpoczęty w krakowskiej oficynie Mikołaja Loba, ukończono w roku 1613 w drukarni Bazylego Skalskiego, dzięki wsparciu finansowemu Anny Wazówny, siostry króla Zygmunta III Wazy. Dzieło, nad którym autor pracował ponad 30 lat, nosi tytuł: Zielnik Herbarzem z ięzyka Łacinskiego zowią. To iest Opisanie własne imion, kształtu, przyrodzenia, skutkow, y mocy Zioł wszelakich Drzew, Krzewin y korzenia ich, Kwiátu, Owocow, Sokow Miasg, Zywic y korzenia do potraw zaprawowania. Tak Trunkow, Syropow, Wodek, Likworzow, Konfitor, Win rozmaitych, Prochow, Soli z zioł czynioney; Maści, Plastrow. Przytym o Ziomach y Glinkach rożnych: o Kruscach Perłach y drogich Kamieniach (…).

Opracowanie: Muzeum Farmacji Collegium Medicum UJ w Krakowie, © wszystkie prawa zastrzeżone

Zobacz także: „Zielnik mchów tatrzańskich” Tytusa Chałubińskiego

less

The aconite from the stained glass window and the “Herbarium” by Szymon Syreniusz

Among the medicinal plants preserved on the stained glass, which can be seen in the Museum of Pharmacy of the Jagiellonian University in Cracow, there is an aconite specimen with a blue inflorescence, which, according to Greek mythology, grew out of the saliva of Cerberus guarding the gates of Hades. What does another exhibit in the collection of WMM  – Herbarium by Szymon Syreniusz – say about it?

more

Among the medicinal plants preserved on the stained glass, which can be seen in the Museum of Pharmacy of the Jagiellonian University in Kraków, there is an aconite specimen with a blue inflorescence, which, according to Greek mythology, grew out of the saliva of Cerberus guarding the gates of Hades. What does another exhibit in the collection of WMM – Herbarium by Szymon Syreniusz – say about it?
Like any medicinal plant (in this case with analgesic properties), it can also be a dangerous poison, already known in antiquity and readily used in the Middle Ages (hence the names: wolf’s bane, queen of poisons). Some of its varieties are extremely noxious, while others have a beneficial effect and can be an antidote in small amounts.
How to protect oneself against the effects of the plant if someone is already suffering and will have recognized the following symptoms?
“Sudden dizziness (...), pulling off the jaw, biting in the stomach regions, blinded eyes, redness and inflammation thereof. And soon trembling befalls the members and all of the body, followed by heaviness in the breast and under the ribs (...). Whoever should such signs discern on the body needs to resort to forcing vomits. Apply gruel made from rue, marjoram, wormwood and other herbs belonging to this kind. Lye with rum, in which the hen [chicken] was brewed, ought to be drunk. The beverage from stewing beef horns in wine, should be gulped too”.[1]
We truly hope that the above instructions will not be used in practice by anyone, and that the action of the aconite itself will be experienced only by contact with WMM exhibits, costume films and literature.

Elaborated by: Editorial team of Małopolskas Virtual Museums,
Licencja Creative Commons

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Poland License.

See: Herbarium by Szymon Syreniusz

less

Simon Syrenius’s “Herbarium”

Pictures

Video


Recent comments

Add comment: