List of all exhibits. Click on one of them to go to the exhibit page. The topics allow exhibits to be selected by their concept categories. On the right, you can choose the settings of the list view.

The list below shows links between exhibits in a non-standard way. The points denote the exhibits and the connecting lines are connections between them, according to the selected categories.

Enter the end dates in the windows in order to set the period you are interested in on the timeline.

Views: 1600
(Votes: 2)
The average rating is 5.0 stars out of 5.
Print metrics
Print description

Prezentowana szafa, pochodząca z apteki szpitalnej, służyła do przechowywania ziół. Na szufladach zaopatrzonych w żelazne barokowe uchwyty, umieszczone są nazwy surowców leczniczych: „HB. HEDER”  ziele bluszczu pospolitego (Hedera helix L.), „HB. HYOSCIAMI” — ziele lulka...

more

Prezentowana szafa, pochodząca z apteki szpitalnej, służyła do przechowywania ziół. Na szufladach zaopatrzonych w żelazne barokowe uchwyty, umieszczone są nazwy surowców leczniczych: „HB. HEDER”  ziele bluszczu pospolitego (Hedera helix L.), „HB. HYOSCIAMI” — ziele lulka czarnego (Hyoscyamus niger), „R. BARDANAE”  korzeń łopianu większego (Arctium lappa L.), „R. BISTORTAE”  korzeń rdestu wężownika (Polygonum bistorta L), „HB. HYSOP” — ziele hysopu lekarskiego (Hyssopus officinalis), „HB. MALVAE” — ziele ślazu dzikiego (Malva sylvestris L.), „R. CHINAEN” — korzeń kolcorośla chińskiego (Smilax China L.) oraz „R. CIHOREI” — korzeń cykorii (Cichorium L.).
Mebel jest fragmentem wyposażenia klasztornej apteki jezuitów krakowskich, której sprzęty po kasacie zakonu w 1773 roku zostały przekazane Siostrom Miłosierdzia, tzw. szarytkom. Zakonnicom powierzono prowadzenie apteki szpitalnej w powołanym do życia pierwszym w Polsce szpitalu klinicznym nazwanym Szpitalem Akademickim św. Barbary. Szpital ten, mieszczący się początkowo w pojezuickim budynku przy kościele św. Barbary na Małym Rynku, powstał dzięki działalności reformatorskiej Komisji Edukacji Narodowej, a przede wszystkim aktywnej postawie Andrzeja Badurskiego (1740–1789). W kwietniu 1788 roku został przeniesiony do powstałego wtedy na Wesołej (obecnie ul. M. Kopernika) Generalnego Szpitala św. Łazarza. Tam też została przeniesiona prowadzona przez Siostry Miłosierdzia apteka.

Opracowanie: Muzeum Farmacji Collegium Medicum UJ w Krakowie, © wszystkie prawa zastrzeżone

less

Miss Pharmacist and pharmacy rooms at manor courts

All the medications that nowadays fill the surface of the drawer, formerly occupied an entire room. At the manors, these “first aid kits” contained natural ingredients, spices, liqueurs, vodkas, home-made brews and preserves.

more

All the medications that nowadays fill the surface of the drawer, formerly occupied an entire room. At the manors, these “first aid kits” contained natural ingredients, spices, liqueurs, vodkas, home-made brews and preserves. Zygmunt Gloger, analysing the contents of the pharmacy rooms in the Old Polish Encyclopaedia, wrote:
“What – there was no rural pharmacy: the fat of various animals as medicines, dry reptiles, several dozen species of dried herbs, starting from linden flower, chamomile and mint, and ending with various dried fruits and rootlets. We did not forget about the March water from melted snow, which was thought to maintain a beautiful complexion for the fairer sex, and about rose water, which was sprinkled on the floor to lend rooms a pleasant aroma. Water for washing the face was also prepared from cucumbers. Only homemade vinegars were used: raspberry, relish, spinach, currant, barberry etc.”.
A well-stocked first-aid kit was particularly important in places far from the town, where the medic could not reach quickly enough.
Completing and supplementing its content was the housekeeper’s duty. Often, in the manors, the first aid kit was prepared by Mrs. Pharmacist – a poor relative who had no family of her own (this term even became a synonym for an old maid). As Glogger wrote:
“She had everything under her key, she kept everything and watched over the supply with everything, sometimes walking alone with the village girls to collect herbs”.
She was the one who gave first aid in emergency situations not only to the residents of the manor, but also to the surrounding villages.
The atmosphere of an old pharmacy, not only domestic ones, can be enjoyed while visiting the Museum of Pharmacy in Kraków, where an old herb dryer was restored in the attic.

We can find out how varied first-aid kits once were by browsing “the Tibetan Pharmacy” – a manuscript and a set of medicines.

Elaborated by: Editorial team of Malopolskas Virtual Museums,
Licencja Creative Commons

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Poland License.

less

Repository for different part of herbs

Pictures


Recent comments

Add comment: