List of all exhibits. Click on one of them to go to the exhibit page. The topics allow exhibits to be selected by their concept categories. On the right, you can choose the settings of the list view.

The list below shows links between exhibits in a non-standard way. The points denote the exhibits and the connecting lines are connections between them, according to the selected categories.

Enter the end dates in the windows in order to set the period you are interested in on the timeline.

Views: 1532
(Votes: 2)
The average rating is 5.0 stars out of 5.
Print metrics
Print description

Throne, decorative chair (the attribute of power and dignity) of ebony wood, consisting of 6 elements connected by pins. The seat, backrest and footrest components made ​​from braided cord made ​​from palm leaves. Decorative elements located on the finial seat manufactured of ivory inlays.

more

Tron, dekoracyjny fotel (atrybut władzy i dostojeństwa) z drewna hebanowego, składający się z 6 elementów łączonych kołkami. Siedzisko, elementy oparcia oraz podnóżka wykonane ze sznurka plecionego z liści palmowych. Elementy zdobnicze znajdujące się na zwieńczeniu oparcia wykonane techniką inkrustacji kością słoniową. Zewnętrzne krawędzie oparcia oraz podnóżka ozdobione drewnianymi rzeźbami w postaci kulek. Obiekt wykonany przed 1900 rokiem na Zanzibarze lub na wybrzeżu ówczesnej Tanganiki (obecnej Tanzanii) na zlecenie bogatej rodziny kupieckiej z Zanzibaru lub lokalnego przywódcy arabskiego — „sułtana”. Nie jest wykluczone, że tego typu insygnium posługiwali się również przywódcy zislamizowanej, afrykańskiej ludności wyspy.
Tron wykorzystywany był podczas ceremonii (na przykład ślubów, oficjalnych wizyt), miał podkreślać dystynkcję właściciela, bogactwo i wysoką pozycję społeczną. Obiekt unikatowy, rzadko spotykany w kolekcjach muzealnych zarówno w Afryce (według danych przekazanych w 1965 roku przez ofiarodawcę, w ówczesnej Kenii i Tanzanii w kolekcjach muzealnych i prywatnych zachowało się zaledwie kilka tego typu tronów), jak i w Europie. Wraz z zanikiem potęgi Zanzibaru trony tego typu przestały być wykonywane, a ich miejsce zajęły bardziej powszednie wyroby stolarskie (na przykład krzesła i stołki).

Elaborated by the Seweryn Udziela Ethnographic Museum in Kraków, © all rights reserved

less

Throne of Zanzibar

Pictures

Links

activities

Game

See also


Recent comments

Add comment: