List of all exhibits. Click on one of them to go to the exhibit page. The topics allow exhibits to be selected by their concept categories. On the right, you can choose the settings of the list view.

The list below shows links between exhibits in a non-standard way. The points denote the exhibits and the connecting lines are connections between them, according to the selected categories.

Enter the end dates in the windows in order to set the period you are interested in on the timeline.

Objects
all museums
Clean selection
Show filters
Hide filters

Two small vases ornamented with cranes in flight, placed against a dark blue background

The crane is one of the most important symbols of longevity in many Asian countries. When it is depicted in combination with other symbols, it takes on an additional, slightly different meaning, which is often deeper than the original one. This majestic bird with its beautiful body and feathers has become one of the most important symbols of the culture of Japan, as the Japanese are a people who observe the surrounding nature carefully and draw a lot of inspiration from nature.

Orava pitcher

Tradycyjne wnętrze orawskie było wyposażone w kilkanaście takich różnobarwnych, pękatych, pięknie sklepionych dzbanów o wydatnych uchach. Puste zawieszano na kołkach ściennych półek, nazywanych gwarowo „listwami”, i wtedy rzędem wiszące tworzyły rodzaj zdobnego fryzu o obłych liniach, pięknych stonowanych kolorach, które odcinały się od sczerniałych od dymu ścian. Takie wyposażenie wnętrza można było spotkać na Orawie do lat 70. XX wieku. W starych drewnianych budynkach taki wystrój obwiązywał do końca istnienia budynku. W dzisiejszych czasach, kiedy zanikło tradycyjne budownictwo, to niezwykła rzadkość.

Clay bowl

A middle-sized red baked clay bowl with a narrow bottom and straight, widely open sides, ended at the top with a little rim. The inside of the bowl and the bottom are decorated with simple drawings of twigs. At the top, there are wavy lines. The decoration was made with yellow enamel. From the inside, the bowl is covered with brown glaze.

Sculpture “Piper playing at the shrine” of Stanisław Wójcik

Intimate conversation One of the major institutions in Zakopane was the School of Wood Industry. It was founded upon the initiative of the Tatra Society in 1876 as a wood carving school “to support the poor highland population and local industry”, over time it became an important point on the cultural map of Zakopane because it educated many artists who made great contributions to its art.

Wooden sculpture “Highlander”

Full wooden sculpture depicting a man’s figure dressed in a folk outfit similar to outfits worn by Podhale highlanders in the 2nd half of the 19th century. It was purchased for the Tatra Museum’s collection in the 1990s. There is no information about its author, place, or time of completion.

Sculpture “St. Anna” from 16th century

Renaissance sculpture representing Saint Anna.

Spice container from Austro-Hungary

A container for fragrant spices (e.g., clove, cinnamon, vanilla, myrtle), the aroma of which is ritually inhaled during the ceremony called Havdalah (in Hebrew: “separation”) held in Jewish houses at the end of Shabbat.

Star-shaped quartz

Quartz is a mineral belonging to the silicate group, mainly made of silicon dioxide. It is one of the most abundant rock-forming minerals present in the Earth’s crust. It is a brittle and transparent mineral. It can develop numerous colour variants, depending on its composition. It can be colourless, as well. Such quartz is called rock crystal.

A vessel rolled on a potter’s wheel

Naczynie toczone na kole o profilowanej, stożkowatej szyjce barwy jasnoszarej, pochodzące z młodszego okresu rzymskiego, czyli III–IV wieku n.e. Zostało odkryte na terenie wielokulturowego stanowiska nr 1 w Witowie. Badania wykopaliskowe były tu prowadzone w latach 1961–1963 pod kierownictwem dr. Józefa Marciniaka, a następnie w latach 70. kontynuowane przez dr. Jacka Rydzewskiego...

Scoop

Miniaturowy czerpaczek pochodzący z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z taśmowatym uchem i powierzchnią plamistą beżowo-czarną. Został odkryty w trakcie badań wykopaliskowych prowadzonych w Witowie w okresie powojennym na tzw. stanowisku nr 1. W latach 1961–1963 kierował nimi dr Józef Marciniak, a w latach 70. dr Jacek Rydzewski.

Knobby amphora

Druga z amfor guzowych z terenu Witowa prezentowana na naszym portalu. Pochodzi z epoki brązu. Została odkryta w trakcie badań wykopaliskowych prowadzonych w Witowie w okresie powojennym na tzw. stanowisku nr 1. W latach 1961–1963 kierował nimi dr Józef Marciniak, a w latach 70. dr Jacek Rydzewski.

Little knobby amphora

The little amphora comes from excavation research conducted in Witów in the post-war period in site no. 1. From 1961 to 1963, the research was coordinated by Józef Marciniak, PhD, and in the 1970s by Jacek Rydzewski, PhD. During the works, objects showing evidence of a human presence in Witów as early as the Neolithic era were found.

Fragments of the Grunwald Monument demolished by the Germans

The head of the Grand Duke of Lithuania Vytautas (45 x 35 cm) — the head of a middle-aged man with a short neck, slightly bent down, long hair combed backwards. Around the neck a wide strap with threaded screws.

Salada type helmet

Typ hełmu zamkniętego. Jeszcze do połowy XX wieku uważany był za XIX–wieczną kopię. Powleczony grubą warstwą czarnej farby, mającej chronić przed korozją, skwapliwie skrywał swoją tajemnicę. Reprezentuje późnogotycką formę hełmu, wykształconą ze średniowiecznej łebki, szeroko rozpowszechnioną u schyłku XV i na początku XVI wieku. Występował w licznych odmianach i wariantach, służąc zarówno rycerstwu, jak i żołnierzom należącym do innych warstw społecznych.

Kazimierz Piotrowski’s dog tag from the Warsaw Uprising

A dog tag is an inextricable part of a contemporary soldier's equipment. The dog tag allows one to identify the corpse of a soldier. This dog tag epitomises the improvisation in the combat conditions of the Warsaw Uprising...

Sculpture “Mickiewicz after an Improvisation” by Wacław Szymanowski

Wyczerpanego improwizacją, omdlewającego wieszcza podtrzymują dwie kobiece postaci. Figura Mickiewicza zdaje się wyłaniać z nieregularnej bryły, bliskiej chętnie stosowanemu przez Szymanowskiego motywowi morskiej fali. Ten nieco teatralny sposób ukazania postaci ma podkreślić wysiłek towarzyszący powstawaniu wybitnej poezji. W interpretacji Wacława Szymanowskiego, zgodnej z romantycznym obrazem poety, Mickiewicz tworzy pod wpływem nadprzyrodzonego natchnienia.

Sculpture “Portrait of a Roman woman”

The portrait of a head comes from a bust of a Roman woman who lived in the mid–3rd century. With a realistic expression of facial features, it depicts a middle-aged woman. The big eyes looking straight and thin, slightly tight lips suggest a firm character. The cheeks are fleshy but with visible zygomatic bones; the jaw is massive, with a clearly marked full chin. The hairdo expresses the fashion at the time, referring to a hairstyle introduced by Julia Domna, the wife of Emperor Septimius Severus.

Virtuti Militari Cross of General Benedykt Kołyszko

One of a few preserved specimens from 1792. An even-armed cross with slightly arched arm edges. On the obverse the arms are covered with black enamel with a golden rim left on the edges. The arms feature the order’s motto of VIR/ TUTI/ MILI/ TARI. At the intersection of the cross’s arms there is a round central shield covered with green-enamelled laurel leaves on the rim. In the central field there is an enamelled image of a white eagle with a golden crown, with a sceptre in its beak and an orb in its claws.

Wayside shrine “Pensive Christ”

Until 1968, the shrine stood by a rural road. Its principal part was made of a thick pine trunk, and the figure of Pensive Christ of lime wood. The shrine is crowned with a sloping roof, its front supported with two columns. The pillar has been preserved only partially. Pensive Christ is represented here as Christ the King, as a royal crown sits on top of the sculpture rather than a crown of thorns.

Sculpture “Our Lady with Baby Jesus”, Kurpie region

Rzeźba stanowi unikat, jeśli chodzi o przedstawienia Madonny z Dzieciątkiem w sztuce ludowej z terenu Kurpiowszczyzny.