The Aleksander Kłosiński Museum in Kęty tells the story of one of the oldest towns in the Małopolska region and its inhabitants, including, among others, Saint John Cantius, Blessed Louise and Stanisław Jarząbek, a wood-carver. All exhibits which can be seen in the Museum came from and were donated by the town dwellers. The collection presents everyday activities performed by members of different social classes, including guild confraternities, a traditional peasant room and a 19th-century middle-class living room. In the museum we can become familiar with local furniture, small domestic appliances, craftsmen’s tools, musical instruments as well as traditional costumes.
The guild chests are one of the more interesting exhibits of the Museum in Kęty. In the museum one can also become acquainted with the details concerning Józef Piłsudski’s visit to Kęty together with his First Brigade of the Polish Legions at the beginning of 1915. Mainly documents and medals belonging to the legionnaires from Kęty as well as original photographs taken during Józef Piłsudski’s funeral are assembled here.

Elaborated by Julia Czapla, Joanna Kotarba,
Licencja Creative Commons

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Poland License.

Photograph by Marek Antoniusz Święch, arch. MIK (2012),
Licencja Creative Commons

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Poland License.

www.muzeum.kety.pl

Rynek 16,
32-650 Kęty


phone 33 845 31 07
page museum

Opening hours

Monday
closed
Tuesday
10.00 — 15.00
Wednesday
10.00 — 15.00
Thursday
12.00 — 17.00
Friday
10.00 — 15.00
Saturday
closed
Sunday
12.00 — 16.00

Ticket Prices

normal 5 PLN reduced 2,5 PLN guide services 15 PLN
Sunday — free admission
Objects

Painted dowry chest

Na podstawie ogólnej analizy można stwierdzić, że prezentowana malowana skrzynia posagowa spełnia wymogi kanonu skrzyń wadowickich. Skrzynia ma kształt pudła z wiekiem, a jej malatura jest wykonana w czterech kolorach: białym, żółtym, czerwonym i ciemnozielonym stanowiącym tło. Ściana frontowa posiada dwa pola zdobnicze w formie kwadratów; uproszczone motywy roślinne.

Painted dowry chest

Dowry chests used to be an inseparable element of the furnishings of almost every house. They were often passed down from generation to generation, repainted, renovated, and in time considerably differed in the colour and ornamentation of their original appearance. Time, fashion, and also wardrobes which were cheaper and cheaper and consequently more accessible, were their enemies. Cheap chests were usually made of softwood, which was often attacked by insects.

Liturgical vessel

Naczynie cynowe identyfikowane jako misa kościelna. Mogło służyć w czasie chrztu lub w czasie innych czynności liturgicznych, na przykład jako umywalka kapłańska, tak zwany lawaterz. Pochodzi prawdopodobnie z jednego z drewnianych kościołów w Kętach, które zostały rozebrane na polecenie władz austriackich. Kościoły te znajdowały się przy ulicy Świętokrzyskiej i Wszystkich Świętych. Rozebrano je po wielkim pożarze w 1797 roku.

Chest of the tailors’ guild and related guilds in Kęty

The tailors’ guild chest is the oldest guild chest in the collection of the Aleksander Kłosiński Museum in Kęty. Tailors from Kęty set up one of the oldest guilds in town. Also, the oldest surviving charter issued by King Sigismund Augustus in 1558, mentioning the guild chest belonging to them. Unfortunately, the chest from that period has not survived, but a chest somewhat younger, made in 1792, belongs to the museum collection.

Chest of the furierrs’ guild in Kęty

Kęty były znanym ośrodkiem rzemieślniczym. Wśród wielu przedstawicieli uprawianych tu rzemiosł prężnie działali również kuśnierze. Założyli własny cech, do którego później dołączyli kapelusznicy i krawcy. Sam patron muzeum – Aleksander Kłosiński – również pochodził z rodziny kuśnierskiej i dobrze znał zwyczaje cechowe. Skrzynia kuśnierzy została wykonana prawdopodobnie w pierwszej połowie XIX wieku.

Chest of the millers and bakers guild in Kęty

Skrzynia cechowa nazywana była też skarbcem, ladą lub matką. Ta, należąca do cechu młynarzy i piekarzy w Kętach, wykonana jest z drewna jaworowego i pochodzi z początku XIX wieku. W przeciwieństwie do pozostałych kęckich skrzyń cechowych jest prosta w formie, nie posiada żadnej skrytki, ani dekoracji malarskiej. Tym, co ją wyróżnia, są okucia, które sprawiają, że wygląda bardzo efektownie.

Chest of the shoemakers’ guild in Kęty

Skrzynia cechowa, często nazywana też matką, była dla braci cechowych najważniejszym przedmiotem. Wiązało się to z funkcjami, jakie pełniła. Przede wszystkim stanowiła skarbiec, w którym składano statuty, księgi i inne ważne dokumenty, nierzadko chowano w jej sprytnie ukrytej skrytce pieniądze i klejnoty cechowe. Szewcy w Kętach byli wyjątkowo prężnym środowiskiem. Zabiegali o to, by podbić swoimi znakomitymi wyrobami okoliczne rynki, co im się też udawało.

Sculpture showing “St. Anna” from 18th century

An altar sculpture showing an unknown saint, probably saint Anna, was made by an unknown artist in the 18th century. It supposedly comes from the wooden All Saints’ Church in Kęty which was dismantled on the command of Austrian authorities. The main reason for this decision was the poor technical condition of the building. Moreover, after the great fire which broke out in 1797, there were attempts to eliminate the wooden buildings from the centre in order to reduce the danger.

The Wilamowice folk costume

Kęty and the town of Wilamowice, which was exceptional as early as in the interwar period, lie 7 kilometres apart. Wilamowice was founded as a settlement around 1250 by a group of newcomers from Frisia and Flanders who took care of their culture throughout the centuries, including their own dress and language, so different from the one in the communities nearby.

Women's outfit (“laski”)

Kęty i okolice tradycyjnie od wieków były zamieszkane przez Lachów. Do dziś jednak przetrwało niewiele świadectw kultury laskiej, a jednym z nielicznych zachowanych jest strój kobiecy, którego elementy są prezentowane w Muzeum w Kętach. Pojedyncze przykłady takiego stroju można było zobaczyć...

Toy “Wooden locomotive”

Drewniany parowóz został wykonany przez Tadeusza Matusiaka w niemieckim obozie jenieckim w Luckenwalde (stalag III A) w 1944 roku. Urodzony w Kętach w 1907 roku Tadeusz Matusiak, z zawodu malarz pokojowy, już od najmłodszych lat z wielką pasją malował obrazy oraz rzeźbił w drewnie. Był człowiekiem wybitnie uzdolnionym artystycznie.

Vessel for crushing crops (“stępa”) — with a place to sit on

Stępa vessels, also called groats mortars, were commonly used in many houses as early as in the interwar period. Grains of crops were shelled and crushed by them in order to obtain the groats, including among others millet groans, or peeled barley. Groats mortars were also used to crack, that is grind, grains, more rarely to break grains into meal, and even to press oil from flaxseed.

Dark brown earthen jug

Pottery products, which have accompanied people from the dawn of history, are associated mainly with folk mementos these days, while the function of pottery was successfully taken over by industrial products, not limited by fragile material.

Sculpture “Ludowika from Kęty”

Rzeźba kościelna pochodząca prawdopodobnie z XVII wieku przedstawia, jak się przypuszcza, świątobliwą Ludowikę z Kęt, żyjącą w latach 1563–1623. Ludowika przyszła na świat w rodzinie ubogich mieszczan i pierwszy okres swojego życia spędziła w Kętach. W wieku 30 lat dołączyła do grupy pątników zmierzającej do Rzymu. Pozostała w Wiecznym Mieście, gdzie wstąpiła do wspólnoty Trzeciego Zakonu św. Franciszka.

Device — coffee roaster

Only a few of those who have visited the museum in Kęty are able to determine what the presented object was designed for. It is similar in shape to tea brewers, which were popular until recently, but its considerable size excludes this function. The device dates back to the 2nd half of the 19th century...

Corn chest — “sąsiek”

One of the rooms in a barn is traditionally called a mow (sąsiek). In this case, the name refers to a wooden chest, usually situated in a hall or in a chamber behind a hall, which was designed for keeping grains for sowing. A chest belonging to the collection of the Museum in Kęty is typical of southern Poland. Inside the chest are two chambers for two types of grain.

Legionary plaque of the town of Kęty

Tarcza ta, jak wiele podobnych w Galicji, została przygotowana w celu pozyskania funduszy na wsparcie wdów i sierot po walczących w czasie I wojny światowej żołnierzach. Ten sposób zbierania pieniędzy upowszechnił się w czasie I wojny światowej. Miało to związek z obciążeniami finansowymi, jakie spadły na rząd austriacki. Powodem były głównie koszty związane z wzrastającą liczbą rannych i ofiar.

Cross of tailors' guild in Kęty

Znak cechowy w kształcie krzyża pochodzący z cechu krawców w Kętach. Został wykonany w 1912 roku. Znaki takie nazywano między innymi obesłaniami, biegunami, cechami. Pełniły funkcję komunikatów zwołujących rzemieślników należących do cechu na obrady. Obesłaniem zawiadamiano również braci cechowych o pogrzebach oraz świętach kościelnych i świeckich, w których byli zobowiązani uczestniczyć.

Cross of butchers' guild in Kęty

Obesłanie należące do rzeźników w Kętach służyło do wzywania braci rzemieślników na spotkania i różne uroczystości. Informacja przekazana z takim znakiem w ręku była bardzo ważna i należało ją uznać z całą odpowiedzialnością. Posłaniec idący z cechą, najczęściej był nim najmłodszy majster, pojawiał się w warsztacie lub domu rzemieślnika i informował o zarządzeniu starszyzny cechowej. Jeśli nikogo nie zastał, pozostawiał znak napisany kredą na drzwiach lub stole.

Plough, small plough, wooden two-sided lister

One exhibit which usually arouses substantial interest among visitors to the Museum in Kęty is the 19th-century wooden lister, which can also be called a plough or a small plough. A lister differed from a plough in the fact that it did not turn over a ridge during ploughing and because...