The Historical Museum of the City of Krakowa

The Historical Museum of the City of Kraków presents the past heritage of Kraków and focuses on showing all the aspects of its long and complex history. Established in 1899 upon the initiative of Kraków councillors, it shows the history of the city from its early beginnings, through its incorporation as a medieval town, the period of partitions and autonomy, World War II, to the People’s Republic of Poland. It also describes the social, professional and artistic activities in the city as well as the daily life of its population.
The three Museum branches – Pomorska Street (Ulica Pomorska), the Eagle Pharmacy (Apteka pod Orłem) and Oskar Schindler’s Emalia Factory (Fabryka Emalia Oskara Schindlera) – form the Remembrance Trail with three exhibitions constituting three complementary stories: People of Krakow in Times of Terror 1939–1945–1956 (in the “Pomorska Street” Branch), Tadeusz Pankiewicz’s Pharmacy in the Kraków Ghetto (in the “Eagle Pharmacy” Branch) and Kraków under Nazi Occupation 1939–1945 (in the former administrative building of Oskar Schindler’s Emalia Factory).

The museum exhibits are divided into fourteen branches:
The Krzysztofory Palace (Pałac Krzysztofory) (Main Market Square n° 35) — the history of the city, temporary exhibitions
Rynek Underground (Rynek Podziemny) — multimedia archaeological show Following the Traces of European Identity
Medieval municipal structures — Town Hall Tower, city fortifications with the Florian Gate and three adjacent towers as well as the Barbican
The Hipolit House (Kamienica Hipolitów) (The Marian Square nº 3) — bourgeois interiors dating back to the 17th–19th centuries
The Old Synagogue (Stara Synagoga) (Szeroka Street nº 24) — the most precious items from the museum’s Judaica collection
Oskar Schindler’s Emalia Factory (Fabryka Emalia Oskara Schindlera) — Kraków under Nazi Occupation 1939–1945 exhibition
Pomorska Street (Ulica Pomorska) —The People of Kraków in Times of Terror 1939–1945–1956 exhibition
The Eagle Pharmacy (Apteka pod Orłem) — Tadeusz Pankiewicz’s Pharmacy in the Kraków Ghetto exhibition devoted to the Holocaust and the operation of the Kraków ghetto
“Celestat Branch (Lubicz Street nº 16) — the history of one of the oldest marksman brotherhoods in Europe
The History of Nowa Huta Quarter (Dzieje Nowej Huty) (os. Słoneczne 16) — the quarter’s history and monuments
The Zwierzyniec House (Dom Zwierzyniecki) (Królowej Jadwigi Street nº 41) — the house of the Zwierzyniec Art Salon
The Cross House (Dom pod Krzyżem) (Szpitalna Street nº 21) — the Stanisław Wyspiański Theatrical Museum

Elaborated by Julia Czapla, Joanna Kotarba,
Licencja Creative Commons

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Poland License.

Photograph by Wojciech Szczekan, arch. MIK (2015),
Licencja Creative Commons

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Poland License.

www.mhk.pl

Rynek Główny 35,
31-011 Kraków


phone 12 619 23 00
phone 12 619 23 02
Fax 12 422 32 64
page museum

Opening hours

The Krzysztofory Palace — permanent exhibitions
Tuesday  — Sunday
10.00 — 17.30

Ticket Prices

The Krzysztofory Palace — permanent exhibition normal 12 PLN reduced 8 PLN family 24 PLN normal group 8 PLN reduced group 6 PLN Tuesday — free admission
Objects

Besamin tower box from Vienna

The container for fragrant spices (e.g. clove, cinnamon, vanilla, myrtle), the aroma of which is ritually inhaled during the ceremony called Havdalah (in Hebrew: “separation”) is held in Jewish houses at the end of Shabbat. The base is in the form of a square frame. The stem has four rods fastened with four elliptic medallions.

Little sceptre of the Kraków's mayors

Berełko pochodzi z krakowskiego ratusza. Jako insygnium burmistrza stanowiło własność magistratu. Forma berełka symbolizuje władzę, nawiązuje do bereł królewskich, czy też uniwersyteckich (rektorskich). Wykonano je ze srebra, niektóre elementy pozłocono. Dolna część rękojeści ma przekrój sześcioboczny, górna — okrągły, przedzielone są wypukłymi pierścieniami. Głowica berełka zwieńczona jest krążkiem i wykończona ażurowym fryzem lilijek.

Mace of the guild of bricklayers, masons and carpenters

Guild maces symbolised the power of guild seniors. They looked like the military maces of the officers back then. The mace consisted of a shaft and a head composed of radially arranged insets called feathers. The exhibit presented here belonged to the Kraków guild of bricklayers, masons and carpenters. It was made of brass, the handle was covered with decorative, gilded metal plates; the feathers with openwork floral decorations were silvered.

Flandrian heavy embankment crossbow

Flandryjska ciężka kusza wałowa z naciągiem za pomocą tzw. windy angielskiej. Kusza reprezentuje typ zachodnioeuropejskiej ciężkiej kuszy piechoty, używanej przy oblężeniach lub obronie miast. Stanowi późną odmianę, w której zastosowano ulepszenia konstrukcyjne — wprowadzono ruchomy celownik, zmodyfikowano dźwignię spustową. Według XVI–wiecznych kronik wiadomo, iż skuteczność tego typu kuszy była duża. Dobry kusznik raził nieopancerzonego przeciwnika na odległość 650 kroków, z szybkością jednego strzału na minutę.

Photograph “Federation of Fighting Youth demonstration” by Stanisław Gawliński

W czasach stanu wojennego Nowa Huta była największym bastionem działającego wówczas w podziemiu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Odbywały się tutaj ogromne manifestacje, często przeradzające się w dramatyczne starcia z władzą. Z czasem jednak działalność niszczonego represjami podziemia zaczęła się wyczerpywać i ostatecznie ograniczyła się do wydawania podziemnych gazetek oraz do samopomocy. Sytuacja zmieniła się dopiero pod koniec lat 80. XX wieku, gdy do głosu doszła nowa generacja działaczy. Jej trzon stanowili młodzi robotnicy, studenci oraz uczniowie należący najczęściej do takich organizacji, jak: Konfederacja Polski Niepodległej, Solidarność Walcząca, Ruch Wolność i Pokój czy Federacja Młodzieży Walczącej.

Photograph “Church in Mistrzejowice” by Stanisław Gawliński

Nowa Huta miała wyjątkowe szczęście do całej rzeszy znakomitych fotografików. Niektórzy towarzyszyli jej nieomal od pierwszego dnia powstania. Innych przyciągał „romantyzm budów” bądź dostawali tu po prostu mieszkanie. Kolejni przyjeżdżali wykonać zlecenie redakcji...

Photograph “Ludowy Theatre” by Henryk Hermanowicz

The black and white photograph shows the building of the Ludowy Theatre in Kraków-Nowa Huta from the side of the main entrance on Władimira Majakowskiego Street (today: Obrońców Krzyża Street).

Fragments of the Adam Mickiewicz Monument demolished by the Germans

Three inconspicuously-looking fragments of the bronze sculpture: the head of an old man and the fragment of a hand and an arm are the elements of one of the most important 19th century monuments in Kraków — the monument commemorating the national bard, Adam Mickiewicz. The monument, erected in 1898 by the sculptor Teodor Rygier, was demolished by the German occupant in 1940 as a symbol of Polish statehood.

Copy of the Maurycy Gottlieb's painting “Shylock and Jessica” by Marcin Gottlieb

The image is a copy of a picture by Maurycy Gottlieb (1856-1879), made by his younger brother Marcin Gottlieb (1867-1936) eight years after the artist’s death. The original was created in Munich in 1876, as a school work painted under the supervision of Professor Carl Piloty, who had suggested the subject to the artist.

Torah crown

Six-arched, closed, covered with a canopy with a small crown and a bunch of flowers at the top. The profiled rim, decorated with two appliqué, openwork bands. The crown arches, alternated with figures of birds, are in the shape of lions standing on their hind legs with the front legs resting on narrow, flat bands in the form of a twig supporting the canopy with a drapery in the shape of leaves.

Actress Jadwiga Mrozowska’s costume of Lady Macbeth

The costume for the role of Lady Macbeth was given to the Historical Museum of the City of Kraków as the inheritance after the actress and singer Jadwiga Mrozowska, who had connections with the Kraków stage in the years 1902–1905. From 1905 the artist settled down in Italy, where she performed as an opera singer.

Crucifix for swearing in city counsellors

The silver cross with a full figure of Christ, placed on a cuboid profiled plinth, decorated with plaques with the coat of arms of Kraków (SIGILLUM CIVITATIS CRACOVIAE METROPOLIS REGNI POLONIAE) and the coat of arms of the Segnitz family.

Counter of the surgeons’ guild

A guild counter was used for keeping documents connected with the guild, the power insignia of seniors, guild books. The counter of the surgeons’ guild is a cuboid wooden chest with a cover. Its external walls are decorated with panels, ornamented with rhombus motifs filled with stars made in the technique of intarsia (a form of inlaying wooden surfaces with other types of wood).

Counter of the guild of red tanners, leather dressers and glove makers

A wooden cuboid counter with a flat cover belonged to the guild of craftsmen specialising in processing animal skin and the production of leather items. Red tanners owed their name to the oak bar used in tanning, which gave the skin a red tone. Leather dressers delicately tanned skins for gloves and clothes with an alum solution.

Hanukkah lamp

Chanukija is an oil lamp designed for lighting symbolical lights to commemorate the renewal of the cult in the Temple of Jerusalem after the victorious Maccabean Revolt in 165 B.C.

Mace of the head of Łobzów Borough

Laska wójtowska została przekazana do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa przez władze Krakowa w 1951 roku. Drewniana laska zakończona rzeźbioną gałką w kształcie głowy mężczyzny. Mężczyzna z krótką bródką ma na głowie turban ozdobiony kwiatem. Ta dekoracyjna laska była insygnium władzy wójtowskiej...

Mace of the head of Zwierzyniec Borough

Prezentowana laska stanowiła insygnium władzy wójtowskiej. Powstała w 1810 roku, o czym wiemy dzięki wyrytej na jej gałce dacie. Wokół niej umieszczono też napis: „Państwo Zwierzyniec + Wieś Zwierzyniec”.

Mock-up of decorations of act I of “Legenda II” (“Legend II”) by Stanisław Wyspiański

Makieta ta jest jednym z najcenniejszych obiektów w zbiorach MHK związanych z działalnością scenograficzną Stanisława Wyspiańskiego. Jako doświadczony praktyk teatralny, inscenizator swoich dramatów, Wyspiański wykonywał szkice scenograficzne...

“Righteous Among the Nations” medal for Tadeusz Pankiewicz

The original of the medal granted to Tadeusz Pankiewicz (21.11.1908—5.11.1993) by the Israeli Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Authority Yad Vashem on 15 September 1983 is stored in the Częstochowa sanctuary, placed there as an offering by his widowed wife after the death of Pankiewicz.

Model of “Kraków” locomotive

The model of the “Kraków” locomotive is one of the most interesting exhibits in the collection of the Brotherhood of the Rooster (Bractwo Kurkowe). It is a model of a steam locomotive with the 1B axis system (one rolling axis in the front and two drive connected axes—average-size wheels). Such a steam locomotive was provided by the Borsig factory in Berlin in 1847 for the Kraków–Upper Silesian Railway and was designed for cargo transport.

Recent comments

Add comment: