Scenariusze lekcji
Facebook Google Plus
 

 

Jesteś nauczycielką/nauczycielem? Szukasz pomysłu na lekcje? Zapraszamy do skorzystania ze scenariuszy lekcji przygotowanych przez nauczycielki/nauczycieli we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz konspektów lekcji plastyki przygotowanych przez dr Monikę Nęcką. Są to przykładowe metody na odwoływanie się do zasobów dziedzictwa kulturowego podczas zajęć z młodzieżą.

 

Spotkanie z eksponatami muzealnymi prowokuje pytania, inspiruje do krytycznego i niekonwencjonalnego myślenia. Muzealiami można zilustrować ważne wydarzenia historyczne, a współczesna technologia umożliwia oglądanie zachwycających detali, zestawianie obiektów z różnych muzeów i epok. Praca z dziedzictwem pozwala rozwijać kompetencje kulturowe.

Konspekty opracowane przez dr Monikę Nęcką:

Scenariusze opracowane przez nauczycieli we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej:

 

     
Scenariusz zajęć: wykorzystanie zasobów portalu WMM w pracy  z uczniami na lekcji języka polskiego  
 
   
Scenariusz zajęć: wykorzystanie zasobów portalu WMM w pracy z uczniami na lekcji historii
 
 
  
  Scenariusz zajęć: wykorzystanie zasobów portalu WMM    w pracy z uczniami na lekcji plastyki lub wiedzy o kulturze