Blog

Konferencja „Nowoczesne Muzea i Galerie / Muzealne pracownie digitalizacji, dobre praktyki, doświadczenia”

W najbliższą środę, 17 grudnia 2015 roku, Regionalna Pracownia Digitalizacji przy Małopolskim Instytucie Kultury weźmie udział w konferencji „Nowoczesne Muzea i Galerie / Muzealne pracownie digitalizacji, dobre praktyki, doświadczenia” organizowanej przez Centrum Promocji Informatyki w Warszawie (ul. Międzyborska 50).

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiotem seminarium będzie digitalizacja obiektów muzealnych, kwestie dotyczące udostępniania zasobów, wykorzystywania technik mobilnych w zarządzaniu instytucjami kultury.

Podczas konferencji zespół RPD zaprezentuje doświadczenia związane z tworzeniem projektu Wirtualne Muzea Małopolski, ideę, uwarunkowania techniczno-prawne oraz specyfikę rozwiązań zastosowanych w trakcie procesu digitalizacji.

Szczegółowy program seminarium na stronie Centrum Promocji i Informatyki.

Opracowanie: Mirka Bałazy (Redakcja WMM),
Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Relacja z konferencji „Ornament i dekoracja dzieła sztuki”

Rok 2014 stał się szczególnym dla krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Dokładnie 80 lat temu, w roku 1934 powstał w Krakowie Polski Związek Historyków Sztuki. W ramach obchodów rocznicowych w dniach 20-22 listopada odbyła się LXIII Ogólnopolska Sesja Naukowa zatytułowana Ornament i dekoracja w dziele sztuki. Organizatorami wydarzenia byli krakowski Oddział SHS, Instytut Historii Sztuki UJ oraz Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII.

  Fot. Paulina Kluz, arch. MIK (2014), CC-BY 3.0 PL

Pierwszy dzień obrad miał miejsce w Sukiennicach. Sala Siemiradzkiego wypełniła się w całości słuchaczami z całej Polski, a uroczystego otwarcia obrad – wraz z przypomnieniem jubileuszowej okazji – dokonały prezes krakowskiego SHS, Joanna Daranowska-Łukaszewska, oraz dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, Zofia Gołubiew. Już w  pierwszych referatach padły zasadnicze kwestie. Czego chcą ornamenty? – pytał prof. Wojciech Bałus i na podstawie tekstów teoretycznych starał się wyjaśnić genezę form ornamentalnych, charakter ich pierwotnego zastosowania, a także pobudki kierujące człowiekiem do ich tworzenia. Następnie prof. Piotr Krasny w pismach nowożytnych teoretyków szukał rozróżnienia pomiędzy tytułowymi ornamentum et decor. Zupełnie inną postawę zaprezentowała prof. Marta Leśniakowska, która starała się uzmysłowić słuchaczom istotę i znaczenie braku ornamentu w dziele sztuki i wynikające z tego zabiegu konsekwencje w jego odczuciu i interpretacji. Po wstępnej części teoretycznej nastąpił czas na bliższe przyjrzenie się tematowi relacji ornamentu względem dzieła. Na bezpośrednich przykładach z różnych dziedzin sztuki omówiono źródła jego inspiracji, skupione na grafice i traktatach, a także charakter ich zastosowania oraz zasięg.

 Fot. Paulina Kluz, arch. MIK (2014), CC-BY 3.0 PL

Serię referatów pierwszego dnia zakończyła uroczysta msza w kościele oo. Bernardynów na Stradomiu. Kościół przeszedł w ostatnich latach gruntowną konserwację, zakończoną remontem organów, na których to właśnie zagrano tego wieczoru jeden z pierwszych koncertów. Jednak zwieńczeniem wydarzeń dnia była niewątpliwie wystawa w Auli św. Szymona z Lipnicy w klasztorze bernardyńskim, zatytułowana:  Abrys, delinaetio, kopersztych. Był to wyjątkowy, jednowieczorowy pokaz nielicznie zachowanych pomocy warsztatowych z kolekcji klasztornych, tj. modelu i projektów ołtarzy, ambon, a także rozmaitych detali „małej architektury”. Mistrzem ceremonii był po raz pierwszy prezentowany szerszej publiczności „tzw. wzornik Zbigniewa Rewskiego”, a więc zachowany w polskich zbiorach klebeband z rycinami prezentującymi w większości projekty elementów wyposażenia z XVIII wieku. Na pamiątkę efemerycznej wystawy można było zakupić specjalnie przygotowany na tę okazję katalog z opracowaniem wszystkich prezentowanych obiektów.
 

 

Kolejne dwa dni konferencji miały miejsce w Instytucie Historii Sztuki UJ. Dynamikę wydarzeń wzmagały odbywające się równocześnie panele. Pierwszego dnia były to: Średniowiecze, Przełomy oraz Od manieryzmu do rokoka; drugiego natomiast: Od klasycyzmu do Art Deco oraz Współczesność-Nowoczesność. Zastosowano tu klasyczny podział na okresy artystyczne, prezentujący w sposób chronologiczny problematykę, co dobrze ilustrowało stopniową przemianę form ornamentalnych i dekoracyjnych. Spośród propopnowanego repertuaru, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Wyłącznie dla słuchaczy o szerokiej palecie zainteresowań równoczesność paneli mogła stanowić problem. Podział ten prowokował jednak indywidualny wybór ścieżki przez konferencję.

Dla pasjonatów nowożytności szczególną uwagę mógł przykuć wykład dra Andrzeja Betleja. Utrzymany był w bezpośrednim powiązaniu względem wcześniejszej, czwartkowej wystawy, gdzyż podjął tematykę wzorników warsztatowych, jak również opatrzony został dodatkowo prezentacją kolejnych projektów ołtarzy. Niewątpliwie godnym wspomnienia było również wystąpienie dra Zbigniewa Michalczyka, który uświadomił słuchaczom graficzne źródła inspiracji dla XVIII wiecznego iluzjonistycznego malarstwa ściennego. Ku zdumieniu wszystkich przedstawił bardzo ciekawy materiał, przedstawiający wzory inne niż dotychczas przywoływany traktat Andrea Pozzo. W sobotnie południe byliśmy również świadkami interesujących referatów dr Katariny Chmelinovej, czy dra Piotra Gryglewskiego o recepcji dawnych wzorów w sztuce XIX wieku.

Jakkolwiek to tylko jedna z podjętych ścieżek, i jedna spośród wielu propozycji organizatorów Sesji.

 Fot. Kinga Kołodziejska, arch. MIK (2014), CC-BY 3.0 PL

Konferencji towarzyszyły również znajdujące się w osobnej sali Instytutu stoiska wydawnictw naukowych oraz Wirtualnych Muzeów Małopolski, ze specjalnie przygotowaną na tę okazję prezentacją wybranych z portalu obiektów, która skupiła się na ornamentalnych detalach dzieł. 

Podczas wielu wydarzeń dodatkowych, jak wspomniana wyżej wystawa, czy pokaz modelu ołtarza z Domu Arcybiskupów Krakowskich w Muzeum Archidiecezjalnym, główne uroczystości jubileuszowe odbyły się 21 listopada w Urzędzie Miasta Krakowa. Pośród wielu gości znalazła się również Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Małgorzata Omilanowska, która wygłosiła przemówienie podkreślające rolę kultury, jako sposobu na bycie człowiekiem. Tego wieczoru w uroczystym gronie wręczone zostały odznaczenia dla zasłużonych, tj. odznaczenia państwowe, resortowe, odznaki Honoris Causa oraz medale i nagrody SHS. Po części oficjalnej odbył się bankiet dla wszystkich zebranych.

 

Może wydawać się zaskakujące, że konferencji towarzyszyła tak duża frekwencja słuchaczy przez niemal cały czas trwania obrad. Nic w tym dziwnego, zagadnienie ornamentu i dekoracji zostało po raz pierwszy podjęte na tak szeroką skalę w przeglądowym ujęciu, poprzez wszystkie dziedziny sztuki we wszystkich okresach artystycznych. Zakres tematyczny był w stanie zaspokoić nawet wybrednych słuchaczy, gdyż tematyka ornamentu i dekoracji zaprezentowane zostało pod wieloma kątami: teorii, genezy, źródeł inspiracji, czy rozwoju form. Mimo zróżnicowanego poziomu referatów, znalazły się i takie, które przekroczyły powszechnie znaną definicję ornamentu, poszerzając i wzbogacając pole rozumienia tego pojęcia. Po raz pierwszy podjęto próbę rozważań nad ornamentem sformułowanym jako osobny przedmiot badań, w ujęciu indywidualnym, jego relacji względem obiektu, a nawet w kontekście jego nieobecności w dziele.

Konferencja położyła akcent na istotne i wcześniej wyłącznie marginalnie traktowane w polskich badaniach zagadnienie. Mimo licznie prezentowanych referatów o bardzo szerokim spektrum tematycznym i kontekstowym, wiele problemów zostało wyłącznie zasygnalizowanych. Sama konferencja zaś otworzyła nowe pole do badań nad ornamentem i dekoracją, dlatego – jak wspominają sami organizatorzy – być może to dopiero początek wydarzeń o tym charakterze.

 

Na samym końcu chcielibyśmy również bardzo serdecznie podziękować organizatorom Sesji za współpracę oraz możliwość prezentacji „Wirtualnych Muzeów Małopolski” w Instytucie Historii Sztuki UJ podczas dwóch dni trwania konferencji.

Opracowanie: Paulina Kluz (Redakcja WMM),
Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Konferencja „Kultura i natura”

W najbliższą środę,  5 listopada 2014 roku, samorząd Województwa Małopolskiego zaprasza na konferencję pt. „KULTUTA i NATURA, która odbędzie się w Bukowiańskim Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej (ul. Tadeusza Kościuszki 40).

Przedmiotem konferencji jest podjęcie rozważań na temat związków kultury i natury w kontekście ochrony krajobrazu kulturowego oraz niematerialnego dziedzictwa kulturowego Małopolski.

W panelu pt. „Interpretacja / Inspiracja / Integracja” znajdzie się równiez nasze wystąpienie poświęcone strategiom interpretacji dziedzictwa Małopolski w kontekście tematyki konferencji. Wśród zbiorów prezentowanych na portalu „Wirtualne Muzea Małopolski” wiele jest eksponatów, w których spotyka się kultura i natura. Te spotkania stały się dla nas i współpracujących z nami ekspertów inspiracją do stworzenia różnorodnych interpretacji tematycznych, ćwiczeń i innych aktywności, o których opowiemy na konferencji.

Serdecznie polecamy!

Szczegółowy program konferencji prezentujemy poniżej:

 

 

Jacy jesteście?

Jacy jesteście? Coraz częściej zadajemy sobie to pytanie. Czego oczekujecie od Wirtualnych Muzeów Małopolski, co w nich lubicie, co Was denerwuje, jak się po nich poruszacie, czy Was inspirują i... tysiące innych pytań. Powoli ogarniamy wielość i różnorodność panującą na naszym portalu :-) i coraz mocniej zależy nam na sprofilowaniu działań. Postanowiliśmy złożyć wniosek o dofinansowanie projektu badawczego dotyczącego oczekiwań odbiorców wobec wirtualnego uczestnictwa w kulturze, który chcemy przeprowadzić wspólnie z Instytutem Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Pedagogicznego. Będziemy Was informowac na bieżąco o jego losie :-), mając nadzieję, że pomożecie nam w jego realizacji.

A teraz wstęp do myślenia o sposobach korzystania z Internetu przez zwiedzających podczas planowania wizyt w muzeach, a także przypominania sobie lub utrwalania poznanych tam treści. Pod koniec zeszłego roku akademickiego zwróciła się do nas studentka socjologii UJ, Patrycja Chlebus, z prośbą o opublikowanie na profilu fb jej ogłoszenia dotyczącego focusu, jaki chciała zorganizować do swojego badania licencjackiego. W związku z przymierzaniem się do projektu badawczego dotyczącego profilu odbiorców portalu WMM, poprosiliśmy panią Patrycję o dodanie paru pytań dotyczących wirtualnego zwiedzania.

Podkreślmy, że nie było ono głównym celem badania pani Patrycji, jednak odpowiedzi respondentów na te właśnie pytania są dla nas bardzo interesujące, i – za zgodą pani Patrycji – publikujemy jej podsumowanie, które może i Was zainteresuje.

 

 

 

 

Opracowanie: Kinga Kołodziejska (Redakcja WMM),
Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Co u nas?

Wydawać by się mogło, że skoro na początku lipca opublikowaliśmy 120 nowych eksponatów, to teraz już tylko plaża, góry i inne wypoczynki... Owszem, dbamy też o czas wolny, bo bez niego nie mielibyśmy siły na realizację nowych wyzwań, jednak nie zrobiliśmy sobie zbiorowej przerwy wakacyjnej :-).

Po pierwsze, doskonalimy opublikowane już cyfrowe wizerunki: dodajemy nowe sposoby prezentacji, uzupełniamy galerię zdjęć, wzbogacamy informacje na temat obiektów, tłumaczymy je na język angielski.

Po drugie, publikujemy kolejne eksponaty, digitalizowane, wizualizowane i opisywane już nie w ramach projektu Wirtualne Muzea Małopolski Plus, lecz – bieżącej działalności Regionalnej Pracowni Digitalizacyjnej.

Po trzecie, regularnie zmieniamy wygląd strony głównej, zapraszając Was do przyjrzenia się detalom eksponatów i poznania ich szerszego kontekstu. W górnym sliderze prezentujemy szczegół wybranego eksponatu, a poniżej – jego kontekst:

  • miniaturę odsyłającą do karty danego obiektu, czyli wszystkich informacji, zarówno merytorycznych, jak i wizualnych, o danym obiekcie,

  • zaproszenie do interpretacji tematycznej inspirującej do szerszego spojrzenia na eksponat i odkrycia nieoczywistych z nim powiązań,

  • link do podstrony muzeum, z którego dany eksponat pochodzi.

W dolnej części strony znajdziecie propozycje innych jeszcze aktywności i sposobów poznawania dziedzictwa kulturowego na naszym portalu (ćwiczenia, nagrania audio, interpretacje) oraz aktualności i polecane wydarzenia.

Po czwarte, w naszej pracy pojawił się nowy trop. Informowaliśmy już o nim nieco na profilu fb, ale może zaglądacie też tutaj? Otóż wrócliśmy na nasz ukochany Zamek Królewski na Wawelu, z którym tak wspaniale nam się współpracowało w ramach projektu Wirtualne Muzea Małopolski Plus. Tym razem efekty naszej pracy posłużą, a w przypadku trzech obiektów już posłużyły, wawelskiej Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby. Planujemy też wspólny projekt badawczy, w którym wybrane przez pracowników Wawelu obiekty będą szczegółowo digitalizowane przed i po konserwacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na parametry istotne w tego rodzaju pracy. Nie chcemy jeszcze zdradzać szczegółów, ale digitalizacja w służbie konserwacji to naprawdę coś!

Po piąte, przygotowujemy kolejne wnioski o dofinansowanie naszych działań zarówno digitalizacyjnych, jak i tych dotyczących rozwoju portalu i zbadania Waszych oczekiwań, które wciąż tak mało znamy. Zanim zwrócimy się w tej sprawie do Was bezpośrednio, może już teraz moglibyście podzielić się z nami Waszymi uwagami na temat WMM? Bardzo serdecznie Was do tego zapraszamy!

Po szóste i nieustanne, wciąż znajdujemy błędy (niektóre dzięki Wam, za co serdecznie dziękujemy!) i staramy się je na bieżąco poprawiać :-). 

Bądźmy w kontakcie!

Opracowanie: Kinga Kołodziejska (Redakcja WMM),
Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

 

Showing 151 - 155 of 182 results.
Items per Page 5
of 37