Blog

Wirtualne Muzea Małopolski – Baza Wiedzy

Trwają działania w mediach społecznościowych, których celem jest poinformowanie odbiorców o powstającym portalu Wirtualne Muzea Małopolski. Uruchomiona została strona WMM na Facebooku oraz kanał na You Tube. Na bieżąco można tam śledzić postęp prac związanych z tworzeniem portalu, oceniać jego szatę graficzną czy oglądać krótkie filmy z digitalizacji.

Szczegółowe informacje na temat portalu i planowanych działań informacyjnych, są dostępne w dokumencie Baza_Wiedzy_WMM.

Już za miesiąc portal Wirtualne Muzea Małopolski, udostępni swoje zdigitalizowane zasoby zwiedzającym. Wybierając adres www.muzea.malopolska.pl, będzie można nie tylko poznać bogatą historię prezentowanych obiektów, ale także oglądać je, przybliżać i obracać, bez obawy o ich zniszczenie. Na portalu znajdą także minikolekcje zaproszonych do projektu kuratorów i ekspertów (m.in.: prof. Tadeusza Sławka, Andrzeja Stasiuka, Wojciecha Nowickiego) oraz ścieżki kompetencyjne, pomagające w interpretacji obiektów i związanych z nimi kontekstów. Każdy będzie miał także możliwość budowania własnych kolekcji i dzielenia się nimi z pozostałymi użytkownikami. Portal będzie również oferował dobrą rozrywkę – wirtualną grę Obrońcy Czasu, w której dla rozwiązania zadań konieczne będzie uważne przeszukiwanie zasobów Wirtualnego Muzeum.

„Wirtualne Muzea Małopolski” to innowacyjny projekt, realizowany w partnerstwie przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Lidera projektu, i Małopolski Instytut Kultury – Partnera i głównego realizatora projektu, w porozumieniu z 35 małopolskimi muzeami. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz budżetu Województwa Małopolskiego.

Comments
Trackback URL:

Recent comments