Szable w odświętnym stroju górników wielickich

Na terenie Cesarstwa Austriackiego urzędnicy, w tym także górnicy, nosili do uniformów paradne szable. Inaczej było na terenie państwa pruskiego — tam obowiązywały szpady górnicze. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę przyjęto jednolity mundur górniczy. Górnictwo skupione jest na Górnym Śląsku, dlatego przy stroju obowiązywały szpady. Tak jest do dzisiaj.
W Wieliczce odświętny strój górników wygląda nieco inaczej. Podczas uroczystości świeckich i religijnych można spotkać górników noszących nie szpady, lecz szable! W 1981 roku dyrekcja wielickiej kopalni oraz górnicy wyższego dozoru należący do tzw. Starych Strzech postanowili zamówić szable nawiązujące do tych noszonych dawniej w Wieliczce. Może nie jest to regulaminowy element stroju, ale na pewno tradycyjny i swoiście wielicki!

Opracowanie: Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, © wszystkie prawa zastrzeżone

Zobacz: Szabla górnicza paradna