Strój łemkowski

Delegacja Łemków przybyła na uroczystości 3 maja, Gorlice, 1933 rok. Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Stroje ludowe na Łemkowszczyźnie utrzymywały się znacznie dłużej niż na sąsiednim Pogórzu. Spowodowane to było wolniejszym rytmem przemian kulturowych na zamieszkiwanych przez  Łemków terenach górskich. Jeszcze pod koniec okresu międzywojennego na targach można było spotkać Łemków ubranych w tradycyjne ubiory. Szczególnie dobrze zachowały się stroje kobiece, które noszone były na co dzień i od święta jeszcze do II wojny światowej.

Opracowanie: Muzeum Dwory Kwarcjanów i Gładyszów w Gorlicach, © wszystkie prawa zastrzeżone

Zobacz elementy stroju łemkowskiego na naszym portalu:
Spódnica łemkowska kabat
Czepiec (czepec) łemkowski
Gorset łemkowski