Medycyna tybetańska — kilka cytatów

Medycyna tybetańska charakteryzuje się podejściem holistycznym. Korzysta z praktyki tantr buddyjskich (jej podstawą są „Cztery Tantry Medyczne”). Opiera się na przekonaniu, że wszystko, co istnieje, jest manifestacją jednego bytu. Zachwianie równowagi jednego elementu pociąga za sobą chorobę całego organizmu.
Poniżej kilka cytatów m.in. z Ayurvedy (określanej jako wiedza o zdrowym życiu):
„Niech świat zostanie oświecony promieniami (bijacymi od) mojego ciała i niech wszystkie istoty będą obdarzone, jak ja, w oznaki wielkiego Puruszy[1].
„Niech każda istota będzie wyleczona ze swojej deformacji słysząc moje imię”[2].
„Niech moja nieskończona wiedza i przyswojone informacje dają ochronę i pomoc istotom i w konsekwencji niech nie będzie żadnej zdeformowanej istoty”[3].
„Zdrowie i choroba mają te same źródła; istnienie, które w sprzyjającym stanie stwarza osoba, powoduje różne dysfunkcje w niesprzyjającym stanie”[4].
Zobacz apteczkę tybetańską w zbiorach Wirtualnych Muzeów Małopolski.

Opracowanie cytatów: Eleonora Tenerowicz (Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie), © wszystkie prawa zastrzeżone

[1] Bhaișajyagurusūtra: cytat za K. G. Zysk, Ascetism and Healing in Ancient India, Delhi, 1998, str. 63.
[2] Tamże.
[3] Tamże.
[4] Ch. Samhita, Handbook on Ayurveda, vol. I, ed. G. Van Loon, Durham Center for Ayurveda, 2002–2003.