Wiesław Tomaszkiewicz — fotograf, operator, taternik...

W zbiorach Muzeum Fotografii znajduje się wiele zdjęć cenionego fotografa i operatora filmowego, Wiesława Tomaszkiewicza. Urodził się 1 lipca 1924 roku w Nowym Sączu, zmarł w 2009 roku. Był magistrem filologii orientalnej, operatorem filmowym — wykonywał zdjęcia do filmów dokumentalnych — fotografem, taternikiem i krótkofalowcem. Zbiór fotografii jego autorstwa obejmuje prawie 54 000 zdjęć z lat 1939—1990. Najstarsze fotografie przedstawiają okupowany Kraków i rodzinę Tomaszkiewiczów.
Znaczna część zdjęć przedstawia wspinaczki wysokogórskie, terenowe rajdy samochodowe i motocyklowe, plany filmowe, krajobrazy i architekturę Polski. Taternictwo było jego pasją; już w czasie II wojny światowej był blisko związany z krakowską grupą Pokutników (wspinaczki po skałkach podkrakowskich). Uprawiał taternictwo w pierwszych latach po wojnie, w 1948 także w zimie. Jest autorem zdjęć filmowych wielu programów telewizyjnych związanych z Tatrami, Zakopanem, Podhalem i Beskidami. W Muzeum Historii Fotografii znajdują się serie zdjęć, między innymi Kalwaria Zebrzydowska (1955—1965), Motocykle na placu (1950—1969), portret Epifaniusza Drowniaka (Nikifora).

Opracowanie: Małgorzata Kanikuła (Muzeum Fotografii w Krakowie), © wszystkie prawa zastrzeżone

Zdjęcia Wiesława Tomaszkiewicza na portalu Wirtualne Muzea Małopolski:
Fotografia „Budowa osiedla mieszkaniowego — Kraków, Nowa Huta” Wiesława Tomaszkiewicza
Fotografia „Lajkonik przed Urzędem Miasta odbiera poczęstunek” Wiesława Tomaszkiewicza