Widły wielofunkcyjne i nieoczywiste zastosowanie huby

Widły, jedno z podstawowych narzędzi pracy chłopów, przez wieki spełniały także funkcje obronne — z braku innego oręża były używane do walki.
Chłopi, wcielani do wojska od czasów średniowiecza, musieli sami organizować sobie oręże. By zabezpieczyć się przed zranieniami, nie posiadając zbroi, lub posiadając tylko niektóre jej elementy, używali czapek zrobionych z powszechnie dostępnego materiału — z huby rosnącej na brzozach.
By sporządzić takie nakrycie głowy należało jedynie odciąć górną i dolną warstwę (dwie najtwardsze części grzyba), a następnie po rozmiękczeniu materiału nadać mu odpowiedni kształt za pomocą formy. Tak ukształtowana czapka nie tylko chroniła głowę, ale także wspaniale wchłaniała pot, który podczas trudów wojennych lał się strumieniami.
Widły znajdujące się w zbiorach WMM były jedynie narzędziem pracy. Warto jednak zwrócić na nie uwagę ze względu choćby na... numer inwentarzowy — czasem tak niepozorne przedmioty (łóżko krakowskie ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie, widły z Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach) zostają wpisane do ewidencji z numerem 1, dając początek muzealnej kolekcji.
 

Opracowanie: Redakcja WMM,
Licencja Creative Commons

 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.