Trudności z datowaniem dzieł Piotra Michałowskiego

Skąd trudności z datowaniem dzieł Piotra Michałowskiego?
Artysta, będąc osobą zamożną, nie wystawiał swoich prac na sprzedaż. Nie umieszczał na swoich dziełach sygnatur i dat, co znacznie utrudnia ustalenie chronologii ich powstawania.
Specjaliści radzą sobie z tą trudnością, analizując nie tylko stylowy, ale również materialny aspekt twórczości artysty, tj. krosna, płótna, podobrazia papierowe i tekturowe, przeklejenia, zaprawy i pigmenty używane przez Michałowskiego. Przypisują następnie stosowane przez niego materiały do tych, które były dostępne w miejscu, w którym akurat przebywał.
W okresie paryskim (1832–1835), na przykład, płótna obrazów noszą wspólną wyróżniającą je cechę — są cienkie, o niezbyt ścisłym splocie i o równo przędzionych nitkach, co ułatwia przyporządkowanie ich do tego etapu twórczości artysty.

Opracowanie: Redakcja WMM,
Licencja Creative Commons

 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Zobacz prace Piotra Michałowskiego w kolekcji Wirtualnych Muzeów Małopolski:
Statuetka „Napoleon na koniu” Piotra Michałowskiego
Obraz „Żydzi” Piotra Michałowskiego