Trawa sprzed 5 mln lat!

Nietrwałe jak źdźbło trawy... A jednak to powszechne porównanie nie zawsze okazuje się prawdziwe. W zbiorach Wirtualnych Muzeów Małopolski można zobaczyć źdźbła trawy, które przetrwały ponad 5 mln lat! Zastygłe w krysztale halitu, są jak klejnot w przezroczystej oprawie. Choć zieleń straciła swoją soczystość, to jednak wciąż jest widoczna Halit z wrostkami organicznymi (trawa).

Epoka trawy

Miocen — jak szacują geolodzy — trwał przez okres 17 mln lat (od 23,03 mln do 5,332 mln lat temu). W tym czasie następowały przekształcenia krajobrazu: zderzanie się kontynentów Europy i Afryki, Indii i Azji spowodowały wypiętrzenie łańcucha Alp i Himalajów.
Choć, biorąc pod uwagę epoki geologiczne, był to okres najcieplejszy, to jednak w połowie tego okresu klimat zaczął się stopniowo ochładzać, co wpłynęło na zmniejszanie obszarów zalesionych.
Miocen stał się epoką trawy, która bardzo dobrze radziła sobie w ówczesnych warunkach klimatycznych, była ważnym źródłem pokarmu dla zwierząt. Typowym krajobrazem tego okresu była łąka zaludniona przez różne gatunki zwierząt — przeżuwaczy. Jelenie, żyrafy, słonie; w Ameryce Północnej niedźwiedzie, leniwce i mastodonty; w Afryce prehistoryczne świnie, króliki i koty.

Zobacz również jak wyglądały owady sprzed milionów lat.
 

Opracowanie: Redakcja WMM,
Licencja Creative Commons

 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.