Styl Rikō Takahashi

Rikō Takahashi to wybitna japońska artystka kaligrafii tworząca w stylu awangardowym. Dzięki swojej niezwykłej kreatywności i swobodzie wyrażania idei tworzy dzieła wykraczające poza znane kierunki, nie odcinając się zarazem od bogatej tradycji japońskiej kaligrafii. Swoje prace wykonuje na ogół czarnym tuszem na białym papierze − jak w tradycyjnej kaligrafii, często wykorzystuje też kolorowe farby, łącząc je z tuszem. Przy surowej, dwubarwnej (czarno-białej) estetyce kaligrafii zabieg ten daje niezwykły efekt.Oprócz kontynuowania swojego indywidualnego stylu, Rikō Takahashi prowadzi działania mające na celu zachowanie i przekazanie tradycji kaligrafii następnym pokoleniom. Jako prezes Stowarzyszenia Kaligrafii na Rzecz Dzieci, działającego w ramach Tokijskiej Komisji Oświaty, artystka stara się wykorzystać naukę kaligrafii jako formę terapii przede wszystkim dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi. Warto dodać, że na jej zajęcia uczęszczają również dorosłe osoby, w tym politycy, biznesmeni i dyplomaci. Podobne zajęcia organizowane są również dla osób dotkniętych ograniczeniem sprawności, spowodowanym zaawansowanym wiekiem lub chorobą. Takahashi wychodzi z założenia, że w japońskiej kaligrafii należy dążyć do swobodnego wyrażenia swojego wewnętrznego „ja”. Ma to polegać na wcieleniu swojej własnej osobowości, charakteru, sposobu życia i przeżytych doświadczeń w pisane znaki. Rolą nauczyciela (jap. sensei) zaś jest pomaganie uczniom w zdobywaniu niezbędnych, podstawowych umiejętności: prowadzenia pędzla, poruszania nim szybko lub wolno czy stosowania odpowiedniego nacisku i przygotowanie adeptów do samodzielnego wyrażania siebie. Nabycie zręczności w posługiwaniu się pędzlem i panowania nad materiałem zawsze było w kaligrafii pierwszym i niezbędnym etapem przed przystąpieniem do właściwej, twórczej pracy.Japońska kaligrafia nie jest bowiem jedynie pięknym stawianiem znaków. Aby ją zrozumieć, należy poznać rządzące nią prawidła i reguły – tylko czasem znaki przypominają rzeczy, przedmioty, które opisują.
Rikō Takahashi zaprezentowała swój talent i umiejętności nauczania również w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie w lutym 2014 roku (warsztaty i wystawa prac artystki odbyły się w Polsce już po raz czwarty). Uczestnicy warsztatów mieli za zadanie przemyśleć sposób ujęcia wybranych ideogramów w ćwiczeniach. Takahashi ukierunkowywała praktykujących tak, aby z tych przemyśleń powstawały formy zindywidualizowane, odzwierciedlające osobowość piszących. 

Opracowanie: Małgorzata Martini (Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha), © wszystkie prawa zastrzeżone