Pseudosolaryzacja

Pseudosolaryzacja jest związana ze zjawiskiem Sabattiera; wizualnie podobna jest do solaryzacji. Charakteryzuje się częściowym odwróceniem obrazu negatywowego na pozytywowy pod działaniem dodatkowego, równomiernego oświetlenia materiału światłoczułego podczas wywoływania. W wyniku pseudosolaryzacji powstaje obraz pozytywowy z nałożonym słabszym obrazem negatywowym, oba obrazy oddziela jasna linia graniczna zwana ekwidensytą, powstająca w wyniku zjawiska Eberharda. Pseudosolaryzację odkrył w 1862 roku francuski zoolog Armand Sabattier. Prawdopodobnie główną przyczyną jest odczulenie emulsji przez narastające zarodki srebrowe. Mistrzem pseudosolaryzacji był amerykański malarz i fotografik Man Ray.

Opracowanie: Małgorzata Kanikuła (Muzeum Historii Fotografii w Krakowie), © wszystkie prawa zastrzeżone

Zobacz fotografię Jana Motyki wykonaną techniką pseudosolaryzacji.