Przenośny tron

Feretron oznacza z gr. pheretron — nosze (łac. feretrum ‒ nosze, mary, katafalk), gdyż były to właśnie nosze, często z drążkami służące już w starożytnej Grecji do noszenia figur bóstw.
Feretronem  nazywany jest szczególny rodzaj obrazów lub rzeźb z przedstawieniami świętych, ustawionych na podstawie, których używano niegdyś w procesji podczas uroczystości kościelnych, a także jako przenośne ołtarze w trakcie pielgrzymek.
W Polsce, w odróżnieniu od Europy Zachodniej, dominowały feretrony w postaci obrazów i płaskorzeźb umieszczonych na specjalnej podstawie, do której wkładano drewniane drążki służące do noszenia.
W okresie średniowiecza własne feretrony, podobnie jak chorągwie i sztandary, posiadały bractwa i cechy rzemieślników. Obecnie feretrony należą najczęściej do stowarzyszeń i kół działających przy parafiach. 

Opracowanie: Muzeum — Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, © wszystkie prawa zastrzeżone

Zobacz feretrony w kolekcji Wirtualnych Muzeów Małopolski:
Feretron przedstawiający „Serce Matki Boskiej” oraz „Serce Jezusa”
Feretron drewniany
Feretron przedstawiający św. Annę Samotrzecią i Chrystusa w koronie