Odkryj czarę krok po kroku

Jakie opowieści wyryto na powierzchni czary? Kim są postaci przedstawione na naczyniu? Dzięki technice 3D, obracając czarę, można odczytać całą biblijną historię zapisaną w starotestamentowej Księdze Sędziów. Zapraszamy do lektury i wędrówki po detalach i sekretach tego drogocennego przedmiotu.
Na czarze uchwycono następujące sceny:

SCENA 1. Powołanie Gedeona (Sdz 6,1–21)
Możemy tu zobaczyć dwie fazy spotkania z aniołem: w jednej Gedeon, wsparty na drewnianych widłach (oderwany od pracy w polu), wyciąga dłoń ku aniołowi. W drugiej anioł wyciąga laskę, którą dotyka ofiary spalonej, po to, by Gedeon uwierzył w prawdziwość posłannictwa.

SCENA 2. Pierwszy cud z runem (Sdz 6,36–38)
Gedeon wzniósł ołtarz Boga (na jego polecenie), a zburzył ołtarz Baala. Madianici i Amalechici nadciągnęli w pobliże siedzib Izraelitów i rozłożyli swój obóz. Gedeon, przygotowując się do rozprawy z nimi, zażądał nowego znaku od Boga — chciał, by na rozłożone na klepisku runo spłynęła rosa.

SCENA 2b. Bóg spełnił jego prośbę Gedeon wyciska rosę z runa (Sdz 6.38)

SCENA 2c. Pierwszy cud nie wystarczył Gedeon modli się o drugi cud z runem (Sdz 6,39)

SCENA 3. Wybór 300 żołnierzy (Sdz 7,4–7)
Gedeon zgromadził armię, ale Bóg polecił mu odprawić część wojska — nakazał mu zaprowadzić wojsko nad wodę i tam według sposobu, w jaki żołnierze gaszą pragnienie, dokonać wyboru tych, którzy staną u jego boku. Trzystu żołnierzy, którzy pili wodę, podnosząc ją do ust dłonią, pozostało z Gedeonem. Na czarze uchwycono moment, w którym Gedeon spogląda na żołnierzy — jeden pije z dłoni, drugi pochyla się nad strumieniem.

SCENA 4. Przepowiednia zwycięstwa Gedeona (Sdz 7,9–14)
Przed bitwą Gedeon i jego sługa Fara (Pura) na rozkaz Boga zakradli się do obozu Madianitów, by usłyszeć tam przepowiednię swojego zwycięstwa. Na naczyniu uchwycono moment, w którym jeden z Madianitów siedzi na ziemi, drugi pochylony opowiada mu swój sen, którego znaczenie wyjaśnia siedzący żołnierz (sen zapowiadał zwycięstwo wojsk Gedeona).

SCENA 5. Proroczy sen Madianity (Sdz 7,13)
W sennej wizji śpiący wojownik zobaczył obozowisko Madianitów — namioty i łby wielbłądów, a nad nimi bochen jęczmiennego chleba, który przetoczył się, niszcząc obóz.

SCENA 6. Zaskoczenie Madianitów przez wojska Gedeona (Sdz. 7,19–21)
Gedeon zaskoczył śpiących Madianitów dźwiękiem trąb i blaskiem pochodni wydobytych z ukrycia. Na czarze uchwycono moment, w którym widzimy trzech żołnierzy trzymających w dłoniach groty. Środkowy (prawdopodobne Gedeon) rozbija naczynie, wyjmując z niego ukrytą pochodnię.

SCENA 7. Walka w obozie Madianitów (Sdz 7,22)
Przerażone hałasem i światłem wojska Madianitów w zamieszaniu wzajemnie się tratowały. Z lewej strony — wojownik przebija włócznią swojego towarzysza, który pada na ziemię. Z tyłu wyłania się jeden z żołnierzy Gedeona, który dmie w róg.

SCENA 8. Pościg za Madianitami (Sdz 7,23) albo zabicie wodzów madianickich (Sdz 7,24–25)
Madianici porzucili obóz a Izraelici ruszyli w pościg. Gedeon wysłał posłów do plemienia Efraimitów z prośbą o pomoc w dalszej walce. Ci pojmali i stracili wodzów madianickich: Oreba i Zeba. Na naczyniu widzimy dwóch żołnierzy, którzy  przebijają włóczniami Madianitów (zapewne Oreba i Zeba). Siedząca postać (być może jest to Gedeon) wyciąga prawą dłoń w geście rozkazu.
 

Opracowanie: Redakcja WMM,
Licencja Creative Commons

 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Zobacz Czarę włocławską w kolekcji Wirtualnych Muzeów Małopolski.