O znaczeniu bitwy gorlickiej

 

Żołnierze niemieccy na tle Gorlic przygotowują się do pościgu za Rosjanami, „Ilustrowany Kurier Wojenny, 20.06.1915, domena publiczna
Pod Gorlicami rozegrała się  jedna z najważniejszych bitew I wojny światowej.
„Gdybym miał powiedzieć, które dni w moim życiu zawodowym były dla mnie najważniejsze, to były to dni 2 i 3 maja 1915 r., gdy ze wzgórz na zachód od Gorlic widziałem pobite wojska rosyjskie w odwrocie”.
To słowa ówczesnego szefa sztabu generalnego c.k. armii, marszałka polnego Franza Conrada von Hotzendorfa.
Jest początek roku 1915. W Europie trwa Wielka Wojna pomiędzy krajami Ententy (m.in. Rosja, Wielka Brytania, Francja) a państwami centralnymi (m.in. Prusy, Austro-Węgry). Celem każdego kraju jest umocnienie swoich wpływów na Bałkanach. Tymczasem front wschodni, który stanowi linię bezpośrednich starć pomiędzy Rosją a Prusami i Austro-Węgrami, przesuwa się na zachód. Rosjanie, po zdobyciu Przemyśla i Tarnowa, podchodzą pod Gorlice. Teraz mają już tylko jeden cel: zaatakować i pokonać austro-węgierskiego wroga.
Dowódcy sztabów austriackich wpadają w popłoch. Jak odeprzeć pewne już natarcie wojsk rosyjskich, mając tak ograniczone po wcześniejszych potyczkach siły? Z pomocą przychodzi pruski koalicjant, któremu również zależy na umocnieniu południowego odcinka frontu.
W rezultacie 217-tysięczna armia austriacko-pruska pod dowództwem gen. Mackensena staje naprzeciwko 80-tysięcznej armii rosyjskiej dowodzonej przez gen. Radko-Dymitriewa, zwanego małym Napoleonem. Mając tak znaczącą przewagę, połączone wojska państw centralnych decydują się na odwetowy atak. W niedzielę, 2 maja, dochodzi do bezpośredniego starcia. Do końca dnia, po zaciekłej walce, zmiennej przewadze i ogromnych stratach po obydwu stronach wojskom austriacko-niemieckim udaje się pokonać niezwyciężonego do tej pory przeciwnika rosyjskiego. Linia frontu przesuwa się o 6−10 km kilometrów na wschód. W ciągu kolejnych dwu dni państwa centralne zdobywają drugą rosyjską linię obrony. Następne tygodnie zmuszają Rosjan do odwrotu. Zdziesiątkowani, bez broni, amunicji i składów żywności uciekają z dotychczasowych pozycji. Gen. Radko-Dymitriew zostaje pozbawiony dowództwa.
O dokładnym przebiegu bitwy gorlickiej informuje makieta znajdująca się w gorlickim muzeum. Na naszym portalu prezentujemy natomiast trzy eksponaty związane z wydarzeniem, którego znaczenie historycy oceniają jako przełomowe:
Pamiątkowa łuska wykonana z pocisku artyleryjskiego
Plakieta pamiątkowa „Pustki”
Plakieta pamiątkowa „Moździerz 30,5 cm Škoda”

 

Opracowanie: Redakcja WMM,
Licencja Creative Commons

 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.