O diable, który chciał ukryć podolkuskie kopalnie srebra

Jedna z olkuskich legend przekazywanych przez pokolenia opowiada o kopalniach srebra, którym miasto zawdzięczało swój dobrobyt. Pewnego dnia diabeł postanowił zasypać cenne dla mieszkańców regionu wyrobiska. Nabrał piasku znad Bałtyku do ogromnego worka i wyruszył w stronę Olkusza. Po drodze, gdy obniżył lot w okolicach Błędowa, worek zahaczył o wieżę kościoła i cała jego zawartość wysypała się, tworząc Pustynię Błędowską. Diabeł zniechęcony brakiem swojej skuteczności, zgodnie z przysłowiem Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle”, do urzeczywistnienia swojego planu wykorzystał... rzekę Babę, która wkrótce zalała kopalniane sztolnie.
Według źródeł historycznych podchodzenie wody pod skalne wyrobiska i niewystarczający zakres prac odwadniających od XV wieku stanowiły poważny problem miejscowych gwarków. Rzeka Baba zalała w 1679 roku sztolnię Pilecką. Jej wylewy zniszczyły także w 1703 roku sztolnię Ponikowską (obie sztolnie zapadły się ostatecznie w 1712 roku).
Diabelski plan nie został jednak zrealizowany — kopalnie wydobywające rudy ołowiu i cynku działają w regionie Olkusza do dziś. W kolekcji Wirtualnych Muzeów Małopolski można zobaczyć sfaleryt i makrasyt (Markasyt, Kopalnia „Pomorzany”) z otwartej w 1974 roku Kopalni Pomorzany”.

Opracowanie: Redakcja WMM,
Licencja Creative Commons

 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.