Miecz katowski — legenda czy artefakt?

Choć w ocenie specjalistów określenie „katowski” nie odzwierciedla rzeczywistego przeznaczenia broni, według legendy wymierzono nim karę dwóm gwarkom, którzy chcąc okraść kościół Najświętszej Panny (wchodzący w skład rozebranego częściowo w XIX wieku opactwa Augustianów), naruszyli stabilność budowli.
Według przekazów wisiał on w sali nieistniejącego ratusza, którego ślady odkryli niedawno archeolodzy podczas prac wykopaliskowych prowadzonych na olkuskim rynku (wciąż nie odnaleziono śladów Wielkiej Wagi, na której miejscowi gwarcy ważyli kruszce wydobyte w pobliskich wyrobiskach (zobacz odważnik górniczy, który znajduje się w zbiorach Wirtualnych Muzeów Małopolski).
Po zburzeniu ratusza w XIX wieku miecz stał się dekoracją sali obrad magistratu.
 

Opracowanie: Redakcja WMM,
Licencja Creative Commons

 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.