Konserwacja przez re-konstrukcję

Re-konstrukcja to ponowne odtwarzanie, konstruowanie na nowo, według pierwowzoru, który jest właściwym dziełem sztuki – w tym przypadku jest to ręcznie wykonany projekt artysty. Stanowi on punkt wyjścia do stworzenia właściwego obiektu czy instalacji według precyzyjnie określonych przez artystę wytycznych.
Utworzony w ten sposób obiekt również podlega procedurom zabezpieczania i zachowywania. Konserwacja polega w tym wypadku na dbaniu o właściwy wygląd dzieła, a więc zgodny z założeniami artysty. Odtwarzanie pierwotnej konstrukcji może się odbywać wielokrotnie. Istotą jest bowiem zamysł artystyczny, koncepcja. Wymiar materialny ma drugorzędne znaczenie. Jednak zachowanie go jest istotne dlatego, że to on jest nośnikiem tej koncepcji.

Opracowanie: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, Mirosława Bałazy (Redakcja WMM), © wszystkie prawa zastrzeżone