Dziewczynka z okładki

Litografia kredką: Prószyński A. w Krakowie, Wnętrze, Stanisław Wyspiański, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, © wszystkie prawa zastrzeżone

Prototypem postaci Kobiety za Oknem w spektaklu Umarła klasa był prawdopodobnie rysunek Stanisława Wyspiańskiego,  opublikowany na okładce Wnętrza Maurice'a Maeterlincka (1901). Szkic powstał jako afisz plakatu zapowiadającego wykład Stanisława Przybyszewskiego połączony ze sceniczną prezentacją dramatu Maeterlincka.
Przed publicznością wystąpiła wówczas między innymi Gabriela Zapolska, która przed rozpoczęciem kariery literackiej występowała jako aktorka na scenie przy Warszawskim Towarzystwie Dobroczynności, w Teatrze Miejskim w Krakowie, Łodzi i Poznaniu. Co ciekawe, widownia mogła wówczas wykupić bilety, wybierając miejsce siedzące na fotelu, na krześle lub balkon (miejsce stojące).
Dziewczynka naszkicowana przez Wyspiańskiego zagląda przez okno do środka, podobnie jak Kobieta za Oknem w spektaklu Kantora. Porównaj rysunek zamieszczony powyżej z oknem, które znajduje się w zbiorach Wirtualnych Muzeów Małopolski.

Opracowanie: Małgorzata Paluch-Cybulska (Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka), Redakcja WMM, © wszystkie prawa zastrzeżone