Czym jest etrog?

Etrog (z hebr. „owoc cytrusowy”) bywa też nazywany rajskim jabłkiem i jest jednym z czterech gatunków roślin (obok gałązki palmy, mirtu i wierzby) tworzących świąteczny bukiet na święto Sukot (w Polsce znane raczej jako Święto Namiotów lub Kuczki). Jako jedyny z nich ma zarówno dobry smak, jak i przyjemny zapach. Symbolizuje żyda studiującego Torę i wypełniającego Boże przykazania.
W czasie odmawiania Błogosławieństwa nad czterema gatunkami, podczas wspominanego święta Sukot, etrog trzyma się osobno w lewej ręce, przyciskając mocno do serca. To symbolem tego najważniejszego organu ciała jest etrog i stąd jego specjalne miejsce w świątecznym bukiecie.
Zgodnie z jedną z interpretacji talmudycznych (komentarzy do Tory), to właśnie etrog, a nie jabłko, był zakazanym owocem zerwanym przez Ewę w rajskim ogrodzie. W komentarzu do Księgi Kapłańskiej (trzeciej księgi Pięcioksięgu) można odnaleźć zdanie, że ciężarne kobiety spożywające „rajskie jabłka” rodzą „pachnące [wonne] dzieci”, z czego wynikło wiele wierzeń ludowych w tradycji żydowskiej. Jako że z powodu grzechu nieposłuszeństwa popełnionego przez Ewę w rajskim ogrodzie kobiety zostały skazane na rodzenie w bólach, zjedzenie przez rodzącą „rajskiego jabłka” właśnie miało zapewnić jej ulgę w cierpieniu. Z kolei zjedzenie przez nią zdrewniałej szypułki miało gwarantować męskiego potomka, a schowanie tej części owocu, odgryzionej po święcie Sukot, pod poduszkę zapewniało lekki poród.

Opracowanie: Kinga Kołodziejska (Redakcja WMM),
Licencja Creative Commons

 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Zobacz puszkę na etrog, a także całą kolekcję judaików na portalu Wirtualne Muzea Małopolski.