Artystyczny epizod w życiu Tadeusza Kościuszki


 

T. Kościuszko, Ruiny starożytnego Rzymu, rysunek wykonany
z wyobraźni podczas studiów w Paryżu w l. 1769—1774, domena 
publiczna

Czy Tadeusz Kościuszko, słynny naczelnik powstania z 1794 roku, mógł zostać malarzem?
W Muzeum Narodowym w Krakowie przechowywane są wykonane czerwono-brunatną kredką (tzw. sangwiną) akty i akwarelowe widoki Rzymu autorstwa Kościuszki. Przyszły generał wojsk polskich i amerykańskich wykonał je podczas ponadczteroletniego pobytu we Francji (widoki Rzymu rysował zapewne na podstawie dzieł oglądanych w paryskich muzeach), gdzie znalazł się dzięki królewskiemu stypendium. Zawdzięczał je wstawiennictwu księcia Adama Czartoryskiego, którego był wychowankiem w słynnej Szkole Rycerskiej; uczęszczał do niej w latach 1765—1769.
Jako wyróżniający się uczeń miał kontynuować naukę wojskowości we Francji. Kształcił się tu w dziedzinie architektury militarnej, użycia artylerii i taktyki. Pogłębił też swoją wiedzę na temat budowania fortyfikacji, czym zasłynął wkrótce — w trakcie walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Zawsze interesowała go inżynieria wojskowa, planowanie i rozmieszczanie stanowisk obronnych i artyleryjskich. Uczęszczał więc na wykłady słynnych francuskich inżynierów i architektów. Zapisał się też jako słuchacz do Akademii Malarstwa i Rzeźby w Paryżu. Czy naukę w akademii traktował jako uzupełnienie wykształcenia wojskowego, przygotowanie do szkicowania strategicznych planów bitewnych, czy też w artystycznej atmosferze Paryża odkrył w sobie inne od wojskowego powołanie?

Opracowanie: Redakcja WMM,
Licencja Creative Commons

 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Zobacz:
Model pomnika Tadeusza Kościuszki dla Waszyngtonu
Sukmana Tadeusza Kościuszki